Mät ljus med din mobil

Mät ljus med din mobil genom att använda Arbetsmiljöverkets app Ljus. Med appen kan du mäta dagsljus och elektriskt ljus samt flimmer.

Bild på en iPhone med ljusappen installerad.

Ljusappen hittar du där appar finns

Ljusappen finns nu tillgänglig för både Iphone och Androider. Hård- och mjukvara i Android skiljer sig dock mycket mellan olika fabrikat. Då Arbetsmiljöverket har en begränsad budget har vi endast kunnat anpassa appen till vissa populära modeller. Om en modell inte är kalibrerad anges detta i röd text på skärmen.

Här hittar du appen på App Store

Ladda hem appen från App Store

Här hittar du appen på Google Play

Ladda hem appen från Google Play

Med Arbetsmiljöverkets app Ljus kan du bedöma ljuset på din arbetsplats. Appen anger riktvärden för nio olika typer av arbetsplatser, till exempel kontor, verkstad och förråd. Dålig belysning på jobbet som svag ljusstyrka eller bländning påverkar din trivsel och arbetsförmåga. Det kan även leda till att du arbetar i felaktiga arbetsställningar.

Appens innehåll

 • En ljusbedömare som grovt beräknar luxvärdet.
 • En bedömning om ljuset är i nivå med rekommenderade värden för nio olika typer av arbetsplatser.
 • En funktion som beräknar frekvens och modulation hos eventuellt flimmer med frekvens under cirka 120 Hz.
 • Information om ljus och belysning och direktlänk till Arbetsmiljöverkets webbplats.

Hur använder man appen?

Innan du börjar mätningar med appen måste du täcka kameralinsen med en bit vitt skrivarpapper (80 gram/m², se foton nedan) annars blir det fel mätvärden. Papperet motsvarar den diffusor som finns på professionella fotometrar och fästs med till exempel en tejp i kanterna tätt mot mobilskalet. Tejpen får inte skärma någon del av linsen. Papperet kan läggas direkt mot linsen, men var försiktig så att linsytan inte skadas.

Measure light with your mobile, eng version pdf, opens in new window

Bild som visar delar av bakstycket på en iPhone och en liten papperslapp med en röd pil som, pekar förklarande att den ska placeras över kamerans lins. Bild som visar delar av bakstycket på en iPhone och en liten papperslapp som ska placeras över kamerans lins.

Mäta lux med appen

Se först till att ljuskällan (mobilkameran) har varit påslagen i minst fem minuter, innan du börjar mäta. En nyss påslagen ljuskälla ger ibland betydligt mindre ljus.

 1. Tryck på ”Mät ljus” längst ner på mobilskärmen.
 2. Välj om du vill mäta dagsljus eller elektriskt ljus. Om du vill mäta dagsljus inomhus måste du släcka all elektrisk belysning.
 3. Under ”Välj miljö”, välj den miljö du tycker passar bäst för att mäta ljuset på din arbetsplats. Om ingen passar väljer du ”Annan miljö”.
 4. Tryck på rutan ”Mät ljusnivå”.
 5. Läs instruktionen, tryck ”OK” och lägg telefonen med bildskärmssidan nedåt på den yta där du vill mäta ljuset. Förflytta dig bakåt för att undvika att skärma av infallande ljus. Mätningen startar 3 sekunder efter att du tryckt på OK.
 6. När mätningen är klar hör du en ljudsignal alternativt vibrerar telefonen.

Hur du tolkar resultatet

Om ”Annan miljö” angetts måste du själv söka reda på riktvärden för aktuell arbetstyp. Arbetsmiljöverket har inte tillåtelse att publicera dessa riktvärden. Riktvärden för inomhusarbete finns i standarderna SS-EN 12464-1 (kan köpas via https://www.sis.se/) samt i planeringsguiden Ljus & Rum (kan köpas via https://ljuskultur.se/). I dessa finns riktvärden för luxnivåer vid drygt 50 olika kategorier av inomhusarbeten med nästan 300 olika arbetsmoment. Riktvärden för utomhusarbete finns i standarden SS-EN 12464-2 (https://www.sis.se/) och den innehåller 15 kategorier av utomhusarbete med cirka 100 olika arbetsmoment.

SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljuskulturs webbplats, öppnas i nytt fönster

Källor till felaktiga mätvärden

Mätvärdet som du får fram i appen har en viss osäkerhet och anges som ett cirkavärde eftersom mobilkameran inte är en professionell fotometer utan endast ett verktyg för att få en ungefärlig bedömning. Appen är kalibrerad med; IOS 15.4.1 (Iphone), Oxygene OS 11.1.10.10 ACOIBA (One Plus Nord), EMUI 10.0.00195 (Huawei), samt senast uppdaterad programvara 5 juni 2022 (respektive modell Samsung) Kalibrering för dagsljus gjordes vid 100 procent molnighet respektive fyra olika belysningsstyrkor (ca 60, 200, 500, och 1 000 lx) från lysrör (Philips Master TL 5 HO 49W/830) med färgtemperatur cirka 2800 K. Vid kalibrering april 2022 var medelfelet <10% vid mätningar av belysningsstyrkor i elljus och dagsljus.

Den spektrala känsligheten hos mobiltelefonernas kamera skiljer sig dock för olika typer av dagsljus och även för olika typer av elektriska ljuskällor. Kommande programuppdateringar kan också påverka känsligheten. Mätvärden med större avvikelser än 20% från det värde som skulle ha uppmätts med en professionell fotometer kan därför inte uteslutas.

Åtgärder vid mätvärden under riktvärdet

Om uppmätt luxvärde vid upprepade mätningar ligger under det rekommenderade riktvärdet bör du informera din närmaste chef och skyddsombudet på din arbetsplats om detta. De kan då efterfråga mer exakta mätningar, till exempel via Företagshälsovården som normalt har tillgång till professionella fotometrar.

Mäta flimmer med appen

Med appen kan du även mäta osynligt flimmer med frekvenser upp till ca 120 Hz, samt få en uppfattning av modulationen i procent. Vissa enklare androidmodeller kan inte mäta 100 Hz, detta anges då i röd text på skärmen vid försök till mätning. 100 Hz är en vanligt förekommande flimmerfrekvens eftersom den genereras av elnätets 50 Hz. Flimmer kan medföra besvär som trötthet, huvudvärk och allmänt obehag. Graden av besvär är mycket individuell och flertalet märker inte av detta flimmer medan vissa individer tycks drabbas av påtagliga besvär.

Gör så här för att mäta flimmer

Se först till att ljuskällan (mobilkameran) har varit påslagen i minst fem minuter innan du börjar mäta. En nyss påslagen ljuskälla ger ibland betydligt mer flimmer.

 1. Släck alla andra ljuskällor och skärma av eventuellt dagsljus.
 2. Klicka på Flimmer längst ner på mobilskärmen.
 3. Rikta mobiltelefonen mot ljuskällan med bildskärmen vänd mot dig, försök komma nära men inte närmare än på någon decimeters avstånd från ljuskällan.
 4. Vänta några sekunder. Flimmer eller vandrande ränder på skärmen påverkar inte mätningen.
 5. Håll telefonen så stilla som möjligt, tryck på ”Börja mäta” och fortsätt hålla mobilen så stilla som möjligt då ”mätning pågår” anges. Mätningen tar mindre än två sekunder.

Hur du tolkar resultatet

Resultatet anges i frekvens, modulation, en riskbedömning, samt samplingsfrekvensen (se fotot nedan). Notera att frekvenser högre än 120 Hz inte kan mätas tillförlitligt på grund av tekniska begränsningar i kamerans samplingsfrekvens (fps; frames per seconds,).

Skärmdump som visar ljusappens resultat efter mätning av flimmer.

Frekvens

Denna beräknas med Fourieranalys. Notera att frekvenser högre än 120 Hz inte kan mätas tillförlitligt på grund av att begränsningar i kamerans samplingsfrekvens (frames per second, fps) vilken anges på sista raden i mätresultatet. Denna måste vara minst dubbelt så hög som den frekvens som ska analyseras (se Nyquist-Shannons samplingsteorem). Modernare modeller av Iphone och flertalet androider har 240 fps. Det finns dock fortfarande mobiler som endast klarar 120 fps och dessa kan således inte registrera 100 Hz flimmer.

Nyquist-Shannons samplingsteorem på Wikipedia

Modulation (%)

Beräknas som (maxvärde minus minvärde) / (maxvärde plus minvärde) x 100.

Uppskattad mätkvalitet

En bedömning av hur mycket störningar som finns i den insamlade signalen. Finns för mycket störningar anger appen att analys inte kan presenteras.

Riskbedömning

Appen beräknar flimret i förhållande till gränsen för möjliga besvär som anges i rapporten IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers, se nedan ”Tolkning av mätresultatet”. Beräkningen görs genom att beräkna om kvoten av flimrets frekvens och modulation ligger över eller under kurvan på sid 29 i rapporten. Kvotgränserna har satts till 12,5 för låg risk besvär och till 30 för ingen risk för besvär.

Rapport, IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers, pdf, öppnas i nytt fönster

Källor till felaktiga mätvärden

Mätvärdet för flimmer från ljuskällor med frekvens över 120 Hz och marginell modulation, får har ett felaktigt frekvensvärde, ofta anges några få Hz. Det felaktiga frekvensvärdet beror vanligen på att telefonen rör sig under mätningen då det är svårt att med handen hålla telefonen helt stilla. Den vita kurvan på resultatpresentationen har då många små toppar och saknar en distinkt topp (se figur nedan).

Skärmdump som visar ljusappens resultat efter mätning av flimmer.

Rörelser under mätningen kan också ge upphov till resultat med en alltför låg frekvens trots att mätkvaliteten anges som god i någon form. Den frekvens som anges som resultat gäller alltid den högsta toppen, vilken kan vara genererad av ofrivilliga rörelser. Om en distinkt något lägre topp även finns vid till exempel 100 Hz, är den sannolikt genererad av ljuskällans flimmer (se figur nedan). Gör då en ny mätning och använd ett stöd så inte telefonen rör sig.

Skärmdump som visar ljusappens resultat efter mätning av flimmer på ett annat sätt..

Tolkning av mätresultatet

Ett flimmer med 100 Hz och 100 procent modulation anses medföra hög risk för besvär hos känsliga individer medan 100 Hz med mindre än 8 procent modulation anses innebära mycket låg risk. Vid mindre än 3 procent bedöms modulation som riskfri. För närmare bedömning se sidan 29 i rapporten IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers.

Rapport, IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers, pdf, öppnas i nytt fönster

Åtgärder vid hög modulation och/eller påtagliga besvär

Du behöver göra mer tillförlitliga mätningar av flimret om du eller någon av dina kollegor känner av påtagliga och upprepade besvär i någon form då du vistas i ljuset från en särskild ljuskälla med en frekvens mellan cirka 95-105 Hz och en modulation över 8 procent. Har du ett skyddsombud kan du be hen begära mer tillförlitliga mätningar av flimret med målsättningen att få fram ett underlag inför att eventuellt byta till en ljuskälla med högre frekvens och/eller lägre modulation.

Senast uppdaterad 2023-12-18