Mät ljus med din mobil

Mät ljus med din mobil genom att använda Arbetsmiljöverkets app Ljus. Med appen kan du mäta dagsljus och elektriskt ljus samt flimmer.

Bild på en iPhone med ljusappen installerad.

Ljusappen hittar du där appar finns

Ljusappen finns endast tillgänglig för Iphone. Vi arbetar för att försöka få till en lika bra app även för Android, men då endast för en handfull utvalda telefoner. Vi hoppas kunna erbjuda den via Google Play senare under 2021.

Det är komplext att ta fram en version för Android av den anledningen att hård- och mjukvara skiljer för mycket mellan olika androidfabrikat för att få stabila mätvärden. Då Arbetsmiljöverket har haft en begränsad budget för att ta fram appen så har vi tvingats att göra vissa avgränsningar.

Här hittar du appen på App Store

Ladda hem appen från App Store

Med Arbetsmiljöverkets app Ljus kan du bedöma ljuset på din arbetsplats. Appen har nio olika typarbetsplatser inmatade till exempel kontor, verkstad och förråd. Dålig belysning på jobbet såsom svag ljusstyrka eller bländning påverkar din trivsel och arbetsförmåga. Det kan leda till att du arbetar i felaktiga arbetsställningar och att det påverkar ditt humör samt gör dig trött och irriterad.

Appens innehåll

 • En ljusbedömare som grovt beräknar luxvärdet.
 • En bedömning om ljuset är i nivå med rekommenderade värden för nio olika typarbetsplatser.
 • En funktion som beräknar frekvens och modulation hos eventuellt flimmer.
 • Information om ljus och belysning och direktlänk till Arbetsmiljöverkets webbplats.

Hur använder man appen?

Innan du påbörjar mätningar med appen måste du täcka kameralinsen med en bit vanligt vitt skrivarpapper (80 gram/m²) (se figurerna nedan) annars blir mätvärden felaktiga. Papperet motsvarar den diffusor som finns på professionella fotometrar och fästs med till exempel en tejp i kanterna tätt mot mobilskalet. Tejpen får inte skärma någon del av linsen. Papperet kan läggas direkt mot linsen men var försiktig så inte linsytan skadas. 

Bild som visar delar av bakstycket på en iPhone och en liten papperslapp som ska placeras över kamerans lins.

Bild som visar delar av bakstycket på en iPhone och en liten papperslapp som ska placeras över kamerans lins.

Mäta lux med appen

Se först till att ljuskällan har varit påslagen i minst fem minuter innan du börjar mäta. En nyss påslagen ljuskälla ger ibland betydligt mindre ljus.

 1. Tryck på ”Mät ljus” längst ner på mobilskärmen.
 2. Välj om du vill mäta dagsljus eller elektriskt ljus. Om du vill mäta dagsljus inomhus måste du släcka all elektrisk belysning.
 3. Under ”Välj miljö”, välj den miljö som du tycker passar bäst för att mäta ljuset på din arbetsplats. Om ingen passar väljer du ”Annan miljö”.
 4. Tryck på rutan ”Mät ljusnivå”.
 5. Läs instruktionen, tryck ”OK” och lägg telefonen med bildskärmssidan nedåt på den yta där du vill mäta ljuset. Förflytta dig något bakåt för att undvika att skärma av infallande ljus. Mätningen startar 3 sekunder efter att du tryckt på OK.
 6. När mätningen är klar ska du höra en ljudsignal alternativt vibrerar telefonen.

Hur du tolkar resultatet

Om ”Annan miljö” angetts måste du själv söka reda på riktvärden för aktuell arbetstyp. Riktvärden för inomhusarbete finns i standarderna SS-EN 12464-1 (kan köpas via https://www.sis.se/) samt i planeringsguiden Ljus & Rum (kan köpas via https://ljuskultur.se/). I dessa finns riktvärden för luxnivåer vid drygt 50 olika kategorier av inomhusarbeten med nästan 300 olika arbetsmoment. Riktvärden för utomhusarbete finns i standarden SS-EN 12464-2  (https://www.sis.se/) och den innehåller 15 kategorier av utomhusarbete med nästan 100 olika arbetsmoment.

SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

Ljuskulturs webbplats, öppnas i nytt fönster

Källor till felaktiga mätvärden

Mätvärdet som du får fram i appen har en viss osäkerhet och anges som ett cirkavärde eftersom mobilkameran inte är en professionell fotometer utan endast ett verktyg för att få en ungefärlig bedömning. Appen är dagsljuskalibrerad vid 100 procent molnighet respektive med ett lysrör (typ 830) med färgtemperatur 2800 K. Känsligheten hos mobiltelefonens kamera skiljer sig dock betydligt mellan olika typer av dagsljus och även mellan olika typer av elektriska ljuskällor.

Åtgärder vid mätvärden under riktvärdet

Om uppmätt luxvärde ligger under det rekommenderade riktvärdet bör du göra mer exakta mätningar med en professionell fotometer. Har du ett skyddsombud på din arbetsplats bör du informera hen om detta.

Mäta flimmer med appen

Med appen kan du mäta flimmer med upp till 100 procent modulation och frekvenser upp till dryga 100 Hz. 100 Hz är en vanligt förekommande frekvens eftersom den genereras av elnätets 50 Hz. Flimmer kan medföra besvär såsom trötthet, huvudvärk och allmänt obehag. Graden av besvär är mycket individuell och flertalet märker inte av detta flimmer medan vissa individer tycks drabbas av påtagliga besvär.

Gör så här för att mäta flimmer

Se först till att ljuskällan har varit påslagen i minst fem minuter innan du börjar mäta. En nyss påslagen ljuskälla ger ibland betydligt mer flimmer.

 1. Släck alla andra ljuskällor och skärma av eventuellt dagsljus.
 2. Klicka på Flimmer längst ner på mobilskärmen.
 3. Rikta mobiltelefonen mot ljuskällan med bildskärmen vänd mot dig, försök komma nära men inte närmare än på någon decimeters avstånd från ljuskällan.
 4. Vänta några sekunder. Flimmer eller vandrande ränder på skärmen påverkar inte mätningen.
 5. Håll telefonen så stilla som möjligt, tryck på ”Börja mäta” och fortsätt hålla mobilen så stilla som möjligt då ”mätning pågår” anges.

Hur du tolkar resultatet

Resultatet anges i frekvens, modulation och mättid (se fotot nedan). Notera att frekvenser högre än 120 Hz inte kan mätas tillförlitligt på grund av begränsningar i kamerans samplingsfrekvens (frames per seconds, fps).

Skärmdump som visar ljusappens resultat efter mätning av flimmer.

Källor till felaktiga mätvärden

Mätvärdet som du får fram, när du mäter flimmer från ljuskällor med hög frekvens och marginell modulation, har ofta ett felaktigt frekvensvärde med några Hz. Det felaktiga frekvensvärdet beror oftast på att telefonen rör sig under mätningen då det är svårt att med handen hålla telefonen helt stilla. Den vita kurvan på resultatpresentationen har då många små toppar och saknar en distinkt topp (se figur nedan).

Skärmdump som visar ljusappens resultat efter mätning av flimmer.

Rörelser under mätningen kan också ge upphov till resultat med en alltför låg frekvens trots att mätkvaliteten anges som god i någon form. Den frekvens som anges som resultat gäller alltid den högsta toppen, vilken kan vara genererad av ofrivilliga rörelser. Om en distinkt något lägre topp även finns vid till exempel 100 Hz, är den sannolikt genererad av ljuskällans flimmer (se figur nedan). Gör då en ny mätning och använd ett stöd så inte telefonen rör sig.

Skärmdump som visar ljusappens resultat efter mätning av flimmer.

Tolkning av mätresultatet

Ett flimmer med 100 Hz och 100 procent modulation anses medföra hög risk för besvär hos känsliga individer medan 100 Hz med mindre än 8 procent modulation anses innebära låg risk. Mindre än 3 procent modulation bedöms som riskfritt. För närmare bedömning se sidan 29 i rapporten IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers.

Rapport, IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers, pdf, öppnas i nytt fönster

Åtgärder vid hög modulation och/eller påtagliga besvär

Du behöver göra mer tillförlitliga mätningar av flimret om du eller någon av dina kollegor känner av påtagliga och upprepade besvär i någon form då du vistas i ljuset från en särskild ljuskälla med en frekvens mellan cirka 95-105 Hz och en modulation över 10 procent. Har du ett skyddsombud kan du be hen begära mer tillförlitliga mätningar av flimret med målsättningen att få fram ett underlag inför att eventuellt byta till en ljuskälla med högre frekvens och/eller lägre modulation.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-06-10