E-tjänster och blanketter

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, stegar, ställningar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk. Här kan du anmäla en produkt du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Här kan du anmäla en produkt du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Anmäl farliga produkter

Du kan anmäla till oss om du upptäcker produkter som är farliga eller om du misstänker att en produkt inte lever upp till lagkrav. Du kan till exempel anmäla produkter som saknar CE-märke, svensk bruksanvisning eller inte är så säkra som de ska vara. Om du anmäler produkter bör du samtidigt anmäla de butiker som säljer produkterna eller den tillverkare som producerar dem.

Arbetsmiljöverket behandlar anmälningar om produkter där vi är tillsynsmyndighet, till exempel tryckkärl, andningsskydd, arbetsbockar eller motorsågar. Syftet är att alla produkter ska vara säkra och uppfylla europeiska och nationella regler.

Arbetsmiljöverket granskar samtliga klagomål och bedömer om det finns en anledning att göra en närmare kontroll. För att vi ska kunna avgöra om en produkt har brister så behöver vi så mycket information om produkten som möjligt.

Du kan vara anonym – men då kan vi inte kontakta dig

Du kan anmäla anonymt om du vill. Om du är anonym kan dock Arbetsmiljöverket inte kontakta dig om vi har frågor. Det är därför viktigt att du beskriver utförligt vad du tycker är farligt med produkten.

Tänk på att din anmälan blir en offentlig handling. Skriv därför inte in några uppgifter om dig själv som du inte vill att andra ska läsa.

Arbetsmiljöverket avgör vilka åtgärder som ska vidtas

Arbetsmiljöverket bestämmer inom två månader från anmälningsdatum vad som kommer att ske med informationen som vi får i din anmälan. Vi kan till exempel göra en så kallad marknadskontroll av produkten. Då kontaktar vi det företag som tillverkar eller säljer produkten. Företaget har då möjlighet att frivilligt rätta sig. Om företaget väljer att bortse från Arbetsmiljöverkets synpunkter, kan vi utfärda ett försäljningsförbud.

Din anmälan är viktig

Även om din anmälan inte blir ett marknadskontrollärende är den viktig för oss. Anmälningar ger oss bra information om produkter på marknaden och är en viktig del i vår omvärldsbevakning.

Alla anmälningar sparas i vårt diarium och kan bli aktuella i framtiden när vi planerar kommande marknadskontroll.

Anmäl inte garantifrågor

Vi behandlar bara frågor som handlar om att en produkt inte uppfyller de lagkrav som finns. Om det gäller garantifrågor för en produkt ska du i stället kontakta företaget där du har köpt produkten.

Senast uppdaterad 2023-07-11