Vibrationer

Statistik om vibrationer

Cirka en av tio sysselsatta är utsatta för hand- och armvibrationer, och en av tio män för helkroppsvibrationer.

Arbetsmiljöverkets årliga rapporter

Arbetsmiljöverket publicerar varje år en rapport om arbetsskador. Statistiken i rapporten bygger på de anmälningar av arbetsskador som arbetsgivaren skickar in till Försäkringskassan. En arbetsskada orsakad av arbete med vibrerande arbetsutrustning räknas som arbetssjukdom.

Vartannat år genomför SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket en undersökning om arbetsmiljön. Syftet med undersökningen är att beskriva arbetsmiljön för den sysselsatta befolkningen i åldern 16–74 år. Undersökningen består av en telefonintervju med 25 allmänna frågor och en frivillig enkät med 132 frågor. I Arbetsmiljöundersökningen 2021 ingår ett urval av cirka 9 500 personer. Antalet svarande var omkring 7 300 i telefonintervjun varav 3 400 även har besvarat enkäten.

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Statistik om helkroppsvibrationer

Arbetsmiljöundersökningen visar att omkring 7 procent av de sysselsatta (cirka 350 000 personer) utsattes för vibrationer från fordon och mobila maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden år 2021. Det var 11 procent av alla sysselsatta män och 3 procent av alla sysselsatta kvinnor, varav 7 procent i åldrarna 16-29 år. Bland män var andelen högst i åldrarna 16-29 år och 50-64 år, där 13 - 14 procent utsattes för helkroppsvibrationer.

Yrken där en relativt stor andel sysselsatta varit utsatta för helkroppsvibrationer minst en fjärdedel av arbetstiden under perioden 2019-2021 var:

 • yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
 • transport- och maskinföraryrken
 • yrken inom maskinell tillverkning och transport med mera
 • lastbils- och bussförare
 • lagerpersonal och transportledare med flera
 • yrken inom materialförvaltning med mera
 • process- och maskinoperatörer.

Totalt anmälde arbetsgivarna cirka 162 arbetsskador på grund av vibrationer från fordon eller mobila maskiner under perioden 2018-2022. Branschgrupper med flest anmälda arbetsskador var:

 • tillverkning
 • transport och magasinering
 • byggverksamhet
 • offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring
 • utvinning av mineral
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • jordbruk, skogsbruk och fiske.

Statistik om hand- och armvibrationer

Arbetsmiljöundersökningen visar att omkring 8 procent av de sysselsatta (cirka 400 000 personer) utsattes för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden år 2021. Det var 13 procent av alla sysselsatta män och 3 procent av alla sysselsatta kvinnor. Andelen var som högst bland män i åldrarna 16-29 år, där 22 procent utsattes för hand- och armvibrationer.

Yrken där en relativt stor andel sysselsatta varit utsatta för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden var:

 • snickare, murare och anläggningsarbetare
 • byggnads- och anläggningsyrken
 • yrken inom byggverksamhet och tillverkning
 • installations- och industrielektriker med flera
 • yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
 • metallhantverks- och reparatörsyrken
 • fordonsmekaniker och reparatörer med flera.

Totalt anmälde arbetsgivarna cirka 1 435 arbetsskador på grund av vibrationer från handhållna maskiner under perioden 2018-2022. Branschgrupper med flest anmälda arbetsskador var:

 • tillverkning
 • byggverksamhet
 • handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 • fastighetsverksamhet
 • vård och omsorg; sociala tjänster.

Hand- och armvibrationer orsakar arbetsskador

Afa Försäkring har under 2023 publicerat rapporten "Dåliga vibbar - Arbetssjukdomar orsakade av vibrationer" 

I begreppet arbetsskada ingår följande, enligt Afa Försäkring:

 • Allvarliga arbetsolycksfall, med sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller medicinsk invaliditet.
 • Arbetssjukdomar – sjukdomen måste vara godkänd av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan samt att besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

 • Färdolycksfall, under resan till och från arbetet.

Antalet godkända arbetssjukdomar under åren 2012-2021 på grund av arbete med vibrerande handhållna maskiner är 1 842. Den vanligaste diagnosen bland män är ”effekter av vibration” som beror på arbete med vibrerande handhållna maskiner och utgör drygt 30 procent av de godkända arbetssjukdomarna. För kvinnor är andelen ”effekter av vibration” 6 procent och den sjätte vanligaste arbetssjukdomen. Av de som drabbas av vibrationsskador är 45  procent yngre än 46 år.

Enligt Afa beror nervskadan karpaltunnelsyndrom i de allra flesta fall på arbete med vibrerande handhållna maskiner. Den redovisas separat. Tillsammans med "effekter av vibraton" skulle det innebära att varannan godkänd arbetssjukdom bland män beror på arbete med vibrerande handhållna maskiner.

Du kan ladda ner rapporten här:

Afa:s rapport godkända vibrationsskador 2012_2021, pdf, öppnas i nytt fönster

Vilka handhållna maskiner orsakar arbetssjukdomar?

I september 2018 publicerade Afa försäkring rapporten "Vibrationsskador - en skakig historia" som pekar ut de handhållna maskiner som orsakar de godkända arbetssjukdomarna med diagnosen "effekter av vibration" .

Rapport från Afa försäkring, Afa försäkrings webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsolyckor med handhållna maskiner

Det finns en bredare rapport från Afa försäkring som innefattar alla typer av arbetsskador, ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2023”, med statistik till och med skade- och insjuknandeåret 2021.

Av den framgår det bland annat att arbete med handhållna maskiner kan leda till allvarliga arbetsskador. Under 2021 var det cirka 13 procent av de allvarliga arbetsolyckorna som berodde på detta. Dessa skedde främst i metall- och övrigt industriellt arbete samt betong-, bygg- och anläggningsarbete. (Totalt inträffade 11 783 allvarliga arbetsolyckor då, varav 7 618 män och 4 165 kvinnor).

Du kan ladda ner rapporten här:

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro - 2023, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket har gjort en egen studie av arbetsolyckor med handhållna maskiner åren 2009–2013. Denna studie visar bland annat att fingrar och händer ofta skadas av handhållna maskiner. Slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistoler orsakar flest skador. De allvarligaste olyckorna orsakas av bultpistoler, cirkelsågar och motorsågar.

Olyckorna med handhållna maskiner orsakas både av handhavandet med maskinerna och av maskinerna i sig.

Förstudie om handhållna maskiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsolyckor i byggbranschen

Enligt Afa försäkring är byggbranschen den med högst risk att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall, vilket innebär sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller medicinsk invaliditet.

Arbete med maskiner och verktyg står för drygt 20 procent av orsakerna under perioden 2015–2020.

”Effekter av vibration” utgör drygt 40 procent av de godkända arbetssjukdomarna inom byggbranschen under samma period. Totalt sett står byggbranschen för ungefär 40 procent av alla godkända arbetssjukdomar i privat sektor.

Du kan ladda ner rapporten här: 

Afa försäkring ny rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen

Arbetsmiljöverket presenterade 2017 en kunskapssammanställning om risker och säkerhetsarbete i byggbranschen.

Den enskilt vanligaste orsaken till arbetsolyckor i byggverksamhet är förlorad kontroll över handverktyg, med 18 procent år 2015.

Rapport, Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-12-07