Statistik om vibrationer

Cirka en av tio sysselsatta är utsatta för hand- och armvibrationer, och en av tio män för helkroppsvibrationer.

Yrken med flest anmälda arbetsskador på grund av vibrationer år 2015-2017 var

• snickare, murare och anläggningsarbetare
• transport- och maskinföraryrken
• metallhantverks- och reparatörsyrken
• yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
• installations- och serviceyrken
• lagerpersonal och transportledare med flera.

13 procent av männen och 3 procent av kvinnorna utsätts under minst en fjärdedel av arbetstiden för vibrationer från handverktyg. 11 procent av männen och 1 procent av kvinnorna är utsatta för helkroppsvibrationer.

Läs mer

Läs mer i rapporten Arbetsmiljön 2017 och Arbetsskador 2018 som finns länkat nedan.

Arbetsmiljön 2017 (RAP 2018:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Tabellbilaga - Arbetsmiljön 2017 (RAP 2018:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsskador 2018 (RAP 2019:01), pdf, öppnas i nytt fönster

Läs Korta arbetsskadefakta nr 9/2009 som bland annat visar vilka yrken som anmält arbetsskador på grund av vibrationer.

Vibrationer - Korta arbetsskadefakta, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs rapport från AFA försäkring som pekar ut handhållna maskiner som orsakar vibrationsskador. Rapporten publicerades i september 2018.

Rapport från AFA försäkring, AFA försäkrings webbplats, öppnas i nytt fönster

Varje år anmäls inträffade arbetsskador till Försäkringskassan, och en kopia av anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket. Sök i vår statistikdatabas.

Statistikdatabas

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-11