Vibrationer

Statistik om vibrationer

Cirka en av tio sysselsatta är utsatta för hand- och armvibrationer, och en av tio män för helkroppsvibrationer.

Arbetsmiljöverkets årliga rapporter

Arbetsmiljöverket publicerar varje år en rapport om arbetsskador. Statistiken i rapporten bygger på de anmälningar av arbetsskador som arbetsgivaren skickar in till Försäkringskassan. En arbetsskada orsakad av arbete med vibrerande arbetsutrustning räknas som arbetssjukdom.

Vartannat år genomför SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket en undersökning om arbetsmiljön. Undersökningen består av en telefonintervju med cirka 20 allmänna frågor och en frivillig enkät med cirka 120 frågor som ställs till en utvald anställd eller företagare.

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Statistik om helkroppsvibrationer

Arbetsmiljöundersökningen visar att omkring 6 procent av de sysselsatta (cirka 330 000 personer) utsattes för vibrationer från fordon och mobila maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden år 2019. Det var 10 procent av alla sysselsatta män och 2 procent av alla sysselsatta kvinnor. Andelen var som högst bland män i åldrarna 50-64 år, där 15 procent utsattes för helkroppsvibrationer.

Yrken där en relativt stor andel sysselsatta varit utsatta för helkroppsvibrationer minst en fjärdedel av arbetstiden under perioden 2017-2019 var:

 • maskinförare
 • yrken inom materialförvaltning med mera
 • lantbruks- och trädgårdsyrken
 • andra yrken inom, bygg, tillverkning och godshantering
 • snickare, murare och anläggningsarbetare

Totalt anmälde arbetsgivarna cirka 230 arbetsskador p.g.a. vibrationer från fordon eller mobila maskiner under perioden 2015-2019. Branschgrupper med flest anmälda arbetsskador var:

 • tillverkning
 • transport och magasinering
 • byggverksamhet
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • jordbruk, skogsbruk och fiske

Statistik om hand- och armvibrationer

Arbetsmiljöundersökningen visar att omkring 10 procent av de sysselsatta (cirka 440 000 personer) för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden år 2019. Det var 13 procent av alla sysselsatta män och 4 procent av alla sysselsatta kvinnor. Andelen var jämnt fördelad bland män i åldrarna 16 – 64 år, där 12 - 14 procent utsattes för hand- och armvibrationer.

Yrken där en relativt stor andel sysselsatta varit utsatta för vibrationer från handhållna maskiner minst en fjärdedel av arbetstiden var:

 • snickare, murare och anläggningsarbetare
 • takmontörer, golvläggare och VVS-montörer med flera
 • yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
 • metallhantverks- och reparatörsyrken
 • installations- och industrielektriker

Totalt anmälde arbetsgivarna cirka 1 560 arbetsskador p.g.a. vibrationer från handhållna maskiner under perioden 2015-2019. Branschgrupper med flest anmälda arbetsskador var:

 • tillverkning
 • byggverksamhet
 • handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • vård och omsorg; sociala tjänster

Hand- och armvibrationer orsakar arbetsskador

AFA Försäkring har publicerat en rapport  om ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021”, med statistik till och med 2019.

I begreppet arbetsskada ingår följande, enligt AFA Försäkring :

 • allvarliga arbetsolycksfall, med sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller medicinsk invaliditet
 • arbetssjukdomar
 • färdolycksfall, under resan till och från arbetet.

Under 2019 godkände AFA 11 915 allvarliga arbetsolyckor. Cirka 6 procent av dessa berodde på användning av handhållna maskiner främst inom metallarbete och övrigt industriellt arbete samt betong-, bygg- och anläggningsarbete.

Antalet godkända arbetssjukdomar under 2019 var 308. Den enskilt högsta andelen berodde på arbete med vibrerande handhållna maskiner, så kallade ”effekter av vibration”: 35 procent bland män och 11 procent bland kvinnor.

Enligt AFA kan nervskadan karpaltunnelsyndrom vara kopplad till ”effekter av vibration”, men den redovisas separat. Lägger vi ihop dessa två faktorer blir andelen arbetssjukdomar kopplade till vibrationer 58 procent bland män och 24 procent bland kvinnor, under åren 2015–2019.

Du kan ladda ner rapporten här:

Ny rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka handhållna maskiner orsakar arbetssjukdomar?

En rapport från AFA försäkring pekar ut de handhållna maskiner som orsakar de godkända arbetssjukdomarna kopplade till vibrationer. Rapporten publicerades i september 2018.

Rapport från AFA försäkring, AFA försäkrings webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsolyckor med handhållna maskiner

Arbetsmiljöverket har gjort en egen studie av arbetsolyckor med handhållna maskiner åren 2009–2013. Denna studie visar bland annat att fingrar och händer ofta skadas av handhållna maskiner. Slipmaskiner, borrmaskiner, skruvdragare och spikpistoler orsakar flest skador. De allvarligaste olyckorna orsakas av bultpistoler, cirkelsågar och motorsågar.

Olyckorna med handhållna maskiner orsakas både av handhavandet med maskinerna och av maskinerna i sig.

Förstudie om handhållna maskiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsolyckor i byggbranschen

Den enskilt vanligaste orsaken till arbetsolyckor i byggverksamhet är förlorad kontroll över handverktyg, med 18 procent år 2015. Många skadar sig på kniv som ofta används som ett allroundverktyg.

Rapport, Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-05-16