Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.
En bild på en man i en stol omgiven av kollegor.

Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Som arbetstagare räknas även elever, värnpliktiga och underkonsulter.

Det här säger arbetsmiljölagen

Utdrag ur arbetsmiljölagen, kap 6:

”Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.”

Arbetsmiljölagen

Lästips för dig som arbetstagare

Arbetsmiljöproblem? - Gör så här! (ADI 576), broschyr

Interaktiv utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, flash, öppnas i nytt fönster

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Kunskapssammanställningar

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

Komma igång med arbetsmiljöarbetet

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-08-31