HR

HR-avdelningen är ett stöd till verksamheten i strategiska HR-frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.

HR-avdelningens huvuduppgifter är att:

  • ge råd och stöd till chefer i HR-frågor
  • ge råd och stöd till medarbetare
  • utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan
  • ge råd om lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området liksom utformningen av myndighetens anställningsvillkor och lönepolitik
  • ansvara för och utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationer
  • säkerställa frågor om lokalförsörjning, fysisk säkerhet och service.
Lotta Liljegren
Avdelningschef (HR)
Lotta Liljegren
Telefon: 010-730 93 31
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-08-17