HR

HR-avdelningen är ett stöd till verksamheten i administrativa, operativa och strategiska HR-frågor. Vi bidrar till Arbetsmiljöverkets kompetensförsörjning.

HR-avdelningens huvuduppgifter är att:

 • utforma arbetsgivarpolitik
 • utforma den strategiska styrningen och utvecklingen inom HR
 • vara ett stöd till verksamheten i HR- och löneadministrativa frågor
 • ge råd och stöd till chefer i frågor såsom
  • rekrytering och arbetsgivarvarumärke
  • kompetensutveckling och lärande
  • ledarskap och medarbetarskap
  • lönebildning och lönesättning
  • arbetsmiljö, tillgänglighet och likabehandling
  • rehabilitering och arbetsanpassning
  • lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området liksom samverkan
  • arbetssätt.
Olov Augrell
Avdelningschef (HR)
Olov Augrell
Telefon: 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-02-20