Kalkylator för daglig bullerexponeringsnivå

Räkna ut den dagliga bullerexponeringsnivån

Såhär gör du

  1. Skriv in ekvivalent ljudnivån och exponeringstid (timmar och minuter) för de aktiviteter som ska användas för beräkning av den totala dagliga bullerexponeringsnivån.

  2. Tryck på knappen ”Beräkna”.

    Den dagliga bullerexponeringsnivån (baserat på 8 timmar) för varje aktivitet kan du se i den högra kolumnen. Längst ner kan den totala dagliga bullerexponeringsnivån ses, beräknat utifrån de angivna aktiviteterna.

  3. Tryck på knappen ”Nollställ” för att nollställa kalkylatorn.

Tips. Besöker du denna sida via mobiltelefon eller surfplatta, testa att vända telefonen till horisontalt läge för att se hela kalkylatorn.

Observera att det för närvarande endast går att räkna med heltal.

Kalkylator för buller

Aktivitet nr Ekvivalent ljudnivå LpAeq [dB] Exponeringstid Daglig buller-exponeringsnivå per aktivitet
Timmar Minuter LEX,8h [dB]
1
2
3
4
5
6
7
8
         
Total daglig bullerexponeringsnivå LEX,8h [dB]:

Senast uppdaterad 2023-07-10