Bekämpningsmedel

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel finns i föreskrifterna om bekämpningsmedel (AFS 1998:6).

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.

Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av bekämpningsmedel för behandling av trä i behörighetsklass 1 AV (ASS). Reglerna finns i föreskrifterna om bekämpningsmedel (AFS 1998:6). För närvarande finns följande träimpregneringsmedel i klass 1 AV:

  • kreosot
  • impregneringsmedel baserade på koppar och krom, enbart eller tillsammans med fosfor eller bor.

Senast uppdaterad 2020-05-13