Bekämpningsmedel

Regler om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel finns i föreskrifterna om bekämpningsmedel (AFS 1998:6).

Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbete med bekämpningsmedel samt med material eller varor som har behandlats med bekämpningsmedel. Här ingår även användning av vissa träskyddsmedel och båtbottenfärger.
Bekämpningsmedel (AFS 1998:6), föreskrifter

Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av bekämpningsmedel för behandling av trä i behörighetsklass 1 AV (ASS). Reglerna finns i föreskrifterna om bekämpningsmedel (AFS 1998:6). För närvarande finns följande träimpregneringsmedel i klass 1 AV:

  • kreosot
  • impregneringsmedel baserade på koppar och krom, enbart eller tillsammans med fosfor eller bor.

Senast uppdaterad 2020-05-13