Ansvar för arbetsmiljön inom jordbruk

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska känna till arbetsmiljölagen och övriga arbetsmiljöregler som gäller för företaget eller verksamheten.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön inom jordbruk

Du som är jordbrukare ansvarar för din arbetsplats. Det innebär att du har ansvar för arbetsmiljön för alla som någon gång arbetar åt dig, även personer som tillfälligt arbetar på jordbruket. Det kan vara till exempel avbytare, hovslagare, veterinärer och andra medhjälpare. Även om du är egenföretagare utan anställda är du ansvarig för arbetsmiljön på ditt jordbruk.

Här hittar du mer information för dig som är arbetsgivare:

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbeta med arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Arbetstagaren har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet inom jordbruk

Du som är arbetstagare kan delta i arbetsmiljöarbetet på flera sätt:

  • Upplys din arbetsgivare om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall.
  • Föreslå förebyggande åtgärder för din chef och dina kollegor.
  • Lämna synpunkter på de åtgärder som man genomfört.
  • Följ de instruktioner som din arbetsplats tagit beslut om.
  • Använd personlig skyddsutrustning.

Här finns mer information för dig som är arbetstagare.

Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet

Senast uppdaterad 2023-06-08