Zavod za pitanja radne sredine (Arbetsmiljöverket)

Svi zaposlenici u Švedskoj imaju pravo da rade u dobroj radnoj sredini, u skladu sa Zakonom o radnoj sredini. Niko ne bi trebao da dođe u situaciju da zadobije povrede na radu ili da oboli zbog svog posla.

Mi smo ustanova kojoj švedska vlada i parlament daju zadatak da se postaramo da organizacije i preduzeća provode zakone o radnoj sredini. To radimo, između ostalog, na sljedeće načine:

  • Izrađujemo detaljne pravilnike sa polaznom tačkom u Zakonu o radnoj sredini

  • Staramo se da se preduzeća i organizacije drže zakona i pravilnika tako što vršimo inspekcije radnih mjesta u čitavoj Švedskoj 

  • Širimo informacije o pitanjima radne sredine.

Poslodavac je odgovoran za vašu radnu sredinu

Poslodavac ima najveću odgovornost za radnu sredinu na jednom radnom mjestu. Kada idemo u inspekcije da pregledamo radna mjesta, obraćamo pažnju na to kako radna sredina izgleda i kontrolišemo da li se zakoni i pravilnici o pitanjima radne sredine poštuju. Ukoliko pronađemo probleme i nedostatke, poslodavac ih mora ispraviti.

Vaš predstavnik na radnom mjestu

Mnoga radna mjesta u Švedskoj imaju takozvanog Povjerenika za zaštitu na radu. Ovaj povjerenik je osoba koja predstavlja zaposlenike i koja može postavljati određene zahtjeve poslodavcu u pitanjima radne sredine. Ako imate problem na radnom mjestu, možete porazgovarati sa Povjerenikom za zaštitu na radu.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati na telefonski broj +46 (0)10-730 90 00 ili na mejl arbetsmiljoverket@av.se. Naši saradnici govore više jezika i mogu odgovarati na vaša pitanja u vremenu od ponedjeljka do petka, 08.00–11.30.

Imamo oko 600 saradnika i djelujemo na nekoliko mjesta u državi, od sjevera ka jugu, sa centralnom kancelarijom u  Stockholmu. Uvijek nas možete kontaktirati ako imate pitanja o radnoj sredini, pravilnicima, zakonodavstvu ili našim elektronskim uslugama.

Nedostaje li vam prevod na neki jezik?

Informacije koje imamo na ovom jeziku su ograničene. Više informacija možete naći na našim stranicama na švedskom i engleskom jeziku. Po potrebi možemo prevesti više tekstova sa informacijama. Kontaktirajte nas na adres arbetsmiljoverket@av.se ako biste željeli da neki tekst bude dostupan u prevodu.

Last updated 2021-11-30