Se samtliga föreskrifter

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (upphävda)

Dessa föreskrifter är upphävda från och med 20 april 2016 och har ersatts av föreskrifterna om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4). Produkter som har släppts ut på marknaden före detta datum i enlighet med föreskrifterna AFS 1995:5 om utrustningar för explosionsfarlig miljö får även efter detta datum tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Nya föreskrifter från och med 20 april 2016

Föreskrifterna om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4) upphävde den 20 april 2016 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Produkter som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö får även efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter dock tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter 

Omslagsbild: AFS
Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:40 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:23 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1995:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-06