Se samtliga föreskrifter

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter (Upphävda)

Dessa föreskrifter är upphävda från och med 20 april 2016 och har ersatts av föreskrifterna om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4). Produkter som har släppts ut på marknaden före detta datum i enlighet med föreskrifterna AFS 1995:5 om utrustningar för explosionsfarlig miljö får även efter detta datum tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Nya föreskrifter från och med 20 april 2016

Föreskrifterna om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4) upphävde den 20 april 2016 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Produkter som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö får även efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter dock tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter 

Omslagsbild: AFS
Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:40 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:23 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1995:5 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-07-29