Ansvar för ventilation

Ytterst är det arbetsgivaren som har ansvar för ventilationen i arbetsmiljön. Men även hyresvärdar, fastighetsägare och de som bygger och projekterar arbetslokaler har ett visst ansvar.

Du som är arbetsgivare är skyldig att se till att arbetslokalerna ventileras enligt föreskrifterna. Du måste också kontrollera ventilationen regelbundet. Regler om luftkvalitet och ventilation finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). Där står också att installationerna ska underhållas så att de behåller sin funktion (AFS 2009:2 114 §). Att kontrollera och åtgärda luftkvaliteten hör till det löpande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Åtgärder som ni inte kan genomföra omedelbart ska tidsplaneras, till exempel i den årliga handlingsplanen.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Om du inte äger lokalerna utan hyr dem har du ändå samma ansvar för arbetsmiljön, men du kan ställa krav på hyresvärden. Om ventilationen ingår i hyresvärdens åtagande kan man normalt begära att luftkvaliteten uppfyller reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När du hyr en arbetslokal ligger det i ditt ansvar att kontrollera att fastigheten kan uppfylla kraven på luftkvalitet. 

Även fastighetsägaren har ett ansvar för att ge förutsättningar för god ventilation. Om en fastighet saknar möjligheter att ge god arbetsmiljö kan Arbetsmiljöverket förbjuda att den hyrs ut till en viss verksamhet, enligt arbetsmiljölagen kap. 7:8.

Arbetsmiljölagen

Byggherrar och projektörer har ett särskilt ansvar att redan vid planeringen av en byggnad se till att den kan uppfylla arbetsmiljöreglerna.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

Omslagsbild broschyr ansvar och befogenhet i arbetsmiljön
I den här broschyren kan du läsa om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den tar upp hur arbetsgivaren kan sköta sin arbetsmiljöverksamhet på ett bra sätt och vad ansvaret innebär.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-10-25