Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 2015:6), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 2015:6), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-10-16