Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för Arbetsmiljöverkets webbplats. Här beskriver vi vilka brister webbplatsen har i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att av.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man ska arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer, extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Brister

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.
  • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande upphandlingar.
  • På sidorna där vi redovisar sammanställningar över coronarelaterade anmälningar och ärenden lever inte tabellerna upp till tillgänglighetskraven. Ej heller de pdf:er som på samma sidor presenterar detaljerad data. Dock bör det påpekas att dessa filer byts ut en gång i veckan eftersom media har stort intresse av informationen.
  • Våra filmer är som regel inte syntolkade. Vi har ambitionen att budskapet i filmerna ska framgå även utan att syntolkas. I det fall vi har bestämt att budskapet kräver syntolkning så har en sådan version tagits fram. Om någon utöver det har önskemål om syntolkning, ta kontakt med oss genom att mejla till webbredaktionen.

Rapportera brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

E-post till webbredaktionen

Telefon: 010-730 90 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vi testat webbplatsen

Vi testar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt med hjälp av ett webbaserat verktyg som scannar webbplatsen en gång i veckan.

Senaste bedömningen av lagkravens följsamhet gjordes den 29 september 2022.

Webbplatsen publicerades den 15 september 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 september 2022.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-09-29