Se samtliga föreskrifter

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändrades lydelsen av 49 § om medicinska kontroller och 50 § om exponeringsregister.

Omslagsbild: AFS
Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:27 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2006:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-08-20