Se samtliga föreskrifter

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändrades lydelsen av 49 § om medicinska kontroller och 50 § om exponeringsregister.

Omslagsbild: AFS
Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:7 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:27 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2006:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-13