Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är utrustning som används av en enskild person och som man har på sig eller håller som skydd.

I första hand ska arbetsgivaren begränsa riskerna genom exempelvis tekniska åtgärder. Det kan innebära att se över punktutsug och fallskyddsräcken eller att avskärma buller. Arbetsgivaren kan även undersöka hur arbetet är organiserat och minska riskerna som det innebär. Då kan han eller hon till exempel behöva vidta åtgärder som att:

  • begränsa tiden som arbetstagaren är exponerad för risken
  • införa slutna processer för att minska exponering
  • arbetsrotation.

Vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning

Arbetskläder och uniformer är inte personlig skyddsutrustning eftersom de inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet- och hälsa. Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte, exempelvis pepparspray eller överfallslarm, och bärbar utrustning som används för att upptäcka och varna för risker, exempelvis detektorer som varnar för låg syrehalt, räknas inte heller som personlig skyddsutrustning.

Kläder som ger skydd mot normala svenska klimatförhållanden är inte personlig skyddsutrustning om den inte är speciellt framtagen för att användas yrkesmässigt. Det omfattar inte heller bärbar utrustning som används för att upptäcka och varna för risker, exempelvis detektorer som varnar för låg syrehalt.

Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489), broschyr

Omslag broschyr Att välja personlig skyddsutrustning, man med skyddshjälm.
Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den.

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller EU:s krav på personlig skyddsutrustning. Dokumentet innehåller utöver regler från EU:s produktdirektiv även allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-16