Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 2014:37), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 1986:26).

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbeten på fartyg (AFS 2014:37), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-05-06