Se samtliga föreskrifter

Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter

Föreskrifterna gäller jordbruks- och skogsbrukstraktorer som är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 40 kilometer i timmen. Den som arbetar med en traktor ska ha ordentlig kunskap om traktorns konstruktion.

Omslagsbild: AFS
Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut. 

AFS 2008:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2004:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr

Omslagsbild på Säkrare traktorkörning  (ADI 518)
I den här broschyren finner du en checklista för säkrare traktorkörning. Den omfattar tips om allt från reglage och tillkoppling till buller och vibrationer. Använd checklistan för att förebygga risker på arbetsplatsen.
Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-03