Se samtliga föreskrifter

Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter

Föreskrifterna gäller jordbruks- och skogsbrukstraktorer som är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 40 kilometer i timmen. Den som arbetar med en traktor ska ha ordentlig kunskap om traktorns konstruktion.
Omslagsbild: AFS
Användning av traktorer (AFS 2004:6), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut. 

AFS 2008:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2004:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Säkrare traktorkörning (ADI 518), broschyr

I den här broschyren finner du en checklista för säkrare traktorkörning. Den omfattar tips om allt från reglage och tillkoppling till buller och vibrationer. Använd checklistan för att förebygga risker på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad 2016-06-27