Se samtliga föreskrifter

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Ändringsföreskrift (AFS 2023:16)

Ändringsföreskriften ändrar lydelserna i bilaga 10 och 11, som reglerar vad som ska ingå i medicinska kontroller vid arbete med klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.

Ändringen innebär att krav på arbetsprov med EKG-registrering byts ut mot krav på andra undersökningar:

  • Registrering av vilo-EKG.
  • Bestämning av blodfetter.
  • Skattning av kardiovaskulär risk med ett vedertaget riskskattningsverktyg för arbetstagare över 40 år.

Ändringsföreskriften (AFS 2023:16) träder i kraft den 1 januari 2024.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:3)

Ändringsföreskriften ändrar lydelsen i 81 § som handlar om läkares anmälan. Ändringen innebär att reproduktionsstörande ämnen adderas till listan över sjukdomar, symptom och besvär som kan vara av intresse att anmäla.

Ändringsföreskrift (AFS 2022:3) träder i kraft den 5 april 2024.

Omslagsbild på Arbtsmiljöverkets författningssamling Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3.
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-03