Arbetsskadestatistik om ställningar

Arbetsmiljöverket, har statistik över olyckor med ställningar i arbetslivet sedan 1970-talet.

Antalet olyckor har de senaste 15 åren tyvärr visat en något ökande trend, vilket framgår av figur 1 nedan.

Figur 1 – Olyckor 2005-2019 med sjukfrånvaro.

Ställningsolyckor 2005-2019 Antalet olyckor med ställningar utan hjul har stigit från cirka 20 till cirka 35 och antalet olyckor med ställningar med hjul har stigit från cirka 155 till cirka 170 olyckor per år.
Antalet olyckor med ställningar utan hjul har stigit från cirka 20 till cirka 35 och antalet olyckor med ställningar med hjul har stigit från cirka 155 till cirka 170 olyckor per år.

 

I figur 1 ser man att antalet olyckor översteg 200 åren 2013 och 2016, för första gången sedan år 2003.

Närmare analys av olyckorna är av intresse för att identifiera orsakerna till olyckorna och behovet av regler för att förhindra dem. Några vanliga olyckstyper de senaste fem åren framgår av figur 2.

Figur 2 – Olyckor 2014-2018 med sjukfrånvaro.

ställningar olyckstyp
De vanligaste olyckstyperna är att man faller, att man förlorar kontrollen över föremål eller att material i fogar och kopplingar brister.

Av de cirka 200 olyckorna är ungefär hälften fallolyckor. Av dessa utgör ungefär 20 fall på samma nivå. Dessa antal har varit relativt konstanta sedan 2014. Fallolyckor, i synnerhet de som är fall från högre nivå, ger ofta upphov till långa sjukskrivningstider.

Den näst vanligaste olyckstypen är att man förlorar kontrollen över föremål/utrustning, cirka 70 olyckor 2018. Det är en ökning med ungefär 30 sedan 2014.

Det kan till exempel vara en ställningsplanka, koppling, plattform, en räckesledare eller hela ställningen som brister. Sådana olyckor innebär ofta att en person faller tillsammans med materialet och att denne skadas. Skador kan också ske på grund av dålig arbetsställning, överbelastning eller när man hanterat något och tappat kontrollen över situationen. Man kan även halka, snubbla eller trampa fel. Det händer också att man har slagit i ställningen när man gått.

Dödsolyckor

Under 2012 – 2019 har tre dödsolyckor inträffat, två av dem 2015 och en 2016. Samtliga var fall till lägre nivå från arbetsplan på ställningar, och drabbade män.

Den första dödsolyckan 2015 inträffade när en ensamföretagare placerade en stege på en ställning som inte var förankrad i fasaden, och ställningen rasade när han stod på stegen, ca 4-5 meter över mark (OBS! Detta kan även anses vara en stegolycka men vi har valt att här redovisa den som en ställningsolycka).

Den andra dödsolyckan 2015 inträffade när en renhållningsarbetare skulle kasta avfall i en container och lutade sig mot ett räcke på en ställning, varvid räcket gav vika och arbetstagaren föll ner i containern.

Dödsolyckan 2016 inträffade när en arbetstagare föll från en fasadställning, cirka 2,5 meter över mark, och skadade sig så illa att han senare avled. Det var snö och halka vid tillfället.

Äldre statistik

Statistik för perioden 1979-2016

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05