Arbetsskadestatistik om ställningar

Här hittar du vår statistik över olyckor med ställningar i arbetslivet.

Diagram 1: Olyckor med sjukfrånvaro 2005-2022

Risken för att skada sig vid arbete i ställningar är ungefär fem gånger högre än i arbetslivet i genomsnitt. Diagram 1 visar utvecklingen av anmälda arbetsolyckor med byggnadsställningar som lett till sjukfrånvaro sedan 2005. 

Diagram 1, större bild, öppnas i nytt fönster

Diagram 2: Olyckor med sjukfrånvaro 2018-2022 fördelat på typ av olycka

Det vanligaste är att man faller från ställningen eller på samma nivå i ställningen. I Diagram 2 kan du se vilka typer av arbetsolyckor som är vanligast. Fallolyckor leder ofta till långa sjukskrivningstider.

Diagram 2, större bild, öppnas i nytt fönster

Dödsolyckor under åren 2012-2022

År 2015 placerade en ensamföretagare en stege på en ställning som inte var förankrad i fasaden, och ställningen rasade när han stod på stegen, cirka 4-5 meter över mark (OBS! Detta kan även anses vara en stegolycka men vi har valt att här redovisa den som en ställningsolycka).

En andra dödsolycka 2015 inträffade när en renhållningsarbetare skulle kasta avfall i en container och lutade sig mot ett räcke på en ställning, varvid räcket gav vika och arbetstagaren föll ner i containern.

År 2016 föll en arbetstagare från en fasadställning, cirka 2,5 meter över mark, och skadade sig så illa att han senare avled. Det var snö och halka vid tillfället.

År 2019 försökte en arbetstagare flytta en rullställning i ett för trångt utrymme. Ställningen drog med sig en mineritskiva som föll över arbetstagaren, som då föll under fallskyddet från våning 2 cirka 3 meter ner till markplan med skallskador som följd.

År 2022 avled en snickare efter fall från en ställning.

Senast uppdaterad 2023-05-17