Administration och analys

Avdelningen för administration och analys ansvarar för fyra av Arbetsmiljöverkets totalt nio verksamhetsområden: styra verksamheten, ge verksamhetsstöd, bedriva analysarbete och att hantera transfereringar.

Avdelningen ansvarar för:

  • att styra verksamheten, bland annat planering och uppföljning, organisationsutveckling, finansiering, ekonomi, infrastruktur och miljöledning
  • kontakter med Regeringskansliet på tjänstemannanivå
  • att ge verksamhetsstöd, bland annat ekonomiadministration, IT, anskaffning och säkerhetsfrågor
  • att bedriva analysarbete, bland annat officiell statistik inom arbetsmiljö och arbetsskador, omvärlds- och verksamhetsanalys, nationell funktion för kunskapsområde arbetsmiljö och arbetsliv
  • transfereringar
  • regional skyddsombudsverksamhet.

Utöver detta ansvarar avdelningen även för:

  • svarstjänst, bland annat allmänna frågor, e-tjänster och växel
  • utstationeringsregistret.
Anna Fogelberg Wik
Avdelningschef (Administration och analys)
Anna Fogelberg Wik
Telefon: 010-730 90 69
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-08-17