Administration och analys

Avdelningen för administration och analys ansvarar för fyra av Arbetsmiljöverkets totalt nio verksamhetsområden: styra verksamheten, ge verksamhetsstöd, bedriva analysarbete och att hantera transfereringar.

Avdelningen ansvarar för:

  • att styra verksamheten, bland annat planering och uppföljning, organisationsutveckling, finansiering, ekonomi, infrastruktur och miljöledning
  • kontakter med Regeringskansliet på tjänstemannanivå
  • att ge verksamhetsstöd, bland annat ekonomiadministration, IT, anskaffning och säkerhetsfrågor
  • att bedriva analysarbete, bland annat officiell statistik inom arbetsmiljö och arbetsskador, omvärlds- och verksamhetsanalys.
  • transferera medel för regional skyddsombudsverksamhet.

Utöver detta ansvarar avdelningen även för:

  • svarstjänst, bland annat allmänna frågor, e-tjänster och växel.
Olov Augrell
Avdelningschef (HR), tillförordnad avdelningschef (Administration och analys)
Olov Augrell
Telefon: 010-730 90 00

Senast uppdaterad 2024-03-08