Vem ska göra vad?

Arbetsgivaren har huvudansvaret.
Arbetsgivaren kan också välja ut personer
som får i uppgift att jobba med arbetsmiljön.
Det brukar ofta vara chefer eller andra
som känner till arbetsplatsen bra.

Läs om hur du ska välja personer.

De anställda ska hjälpa till genom att berätta
för chefen eller skyddsombudet om risker,
sjukdomar eller olyckor.
De kan också föreslå åtgärder och berätta
vad de tycker om arbetsmiljön.

Skyddsombudet ska vara med
och undersöka arbetsmiljön.
Skyddsombudet ska också vara med 
och planera och följa upp åtgärder.

Företagshälsovården kan hjälpa till
genom att undersöka och bedöma risker
på arbetsplatsen.
De kan också föreslå åtgärder.

Senast uppdaterad 2023-07-10