Vem ska göra vad?

Arbetsgivaren har huvudansvaret.
Arbetsgivaren kan också välja ut personer
som får i uppgift att jobba med arbetsmiljön.
Det brukar ofta vara chefer eller andra som
känner till arbetsplatsen bra.

Läs om hur du ska välja personer.

De anställda ska hjälpa till genom att berätta
för chefen eller skyddsombudet om risker,
sjukdomar eller olyckor.
De kan också föreslå åtgärder och berätta
vad de tycker om arbetsmiljön.

Skyddsombudet ska vara med och
undersöka arbetsmiljön.
Skyddsombudet ska också vara med vid
planering och uppföljning av åtgärder.

Företagshälsovården kan hjälpa till
genom att undersöka och bedöma risker
på arbetsplatsen.
De kan också föreslå åtgärder.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-05