Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 1984:2)

Omslagsbild upphävande-AFS
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter
Börjar gälla: 1 januari 2017

Senast uppdaterad 2023-07-12