Se samtliga föreskrifter

Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter

Föreskrifterna om elektromagnetiska fält avser att skydda arbetstagare i närhet av utrustning som ger ifrån sig elektromagnetiska fält.

Omslagsbild: AFS
Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter

Föreskrifterna skyddar arbetstagare mot hälsorisker när de exponeras för elektromagnetiska fält. Det kan gälla till exempel vid användning av induktionsvärmare eller sömsvetsmaskiner.

Föreskrifterna förebygger även att indirekta risker uppstår. Sådana risker kan vara påverkan på kroppsburna hjälpmedel eller implantat, till exempel en insulinpump. Det kan även röra sig om påverkan på föremål eller ämnen på arbetsplatsen.

Föreskrifterna omfattar inte risker som uppstår när någon rör vid en strömförande ledning.

Undantag från föreskrifterna medges för Försvarsmakten samt vid användning av magnetresonanstomografi (MRT) inom hälso- och sjukvården.

Tre vägledningar från EU

För att underlätta den praktiska tillämpningen av föreskrifterna har den Europeiska kommissionen publicerat tre vägledningar.

Vägledning för små och medelstora företag, pdf, öppnas i nytt fönster

Vägledning volym 1: Praktisk vägledning, pdf, öppnas i nytt fönster

Vägledning volym 2: Fallstudier, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-10