Se samtliga föreskrifter

Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter

Föreskrifterna om elektromagnetiska fält började gälla den 1 juli 2016. De avser att skydda arbetstagare mot de hälso- och säkerhetsrisker som uppstår vid exponering för elektromagnetiska fält.
Omslagsbild: AFS
Elektromagnetiska fält (AFS 2016:3), föreskrifter

Föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälsorisker när de exponeras för elektromagnetiska fält.

Föreskrifterna anger även de krav som avser att förebygga de indirekta risker som kan uppstå på grund av förekomst av elektromagnetiska fält på en arbetsplats. Sådana risker kan vara påverkan på olika former av implantat, till exempel pacemaker men även påverkan på föremål eller ämnen på arbetsplatsen.

Föreskrifterna omfattar inte risker som uppstår vid beröring av spänningssatta ledare, till exempel oisolerade kablar och ledningar. Undantag från föreskrifterna medges för Försvarsmakten samt vid användning av magnetresonanstomografi (MRT) inom hälso- och sjukvården.

Föreskrifterna om elektromagnetiska fält (AFS 2016:3) ersatte den 1 juli 2016 föreskrifterna om högfrekventa elektromagnetiska fält (AFS 1987:2).

Tre vägledningar från EU

För att underlätta den praktiska tillämpningen av föreskrifterna har den Europeiska kommissionen publicerat tre vägledningar.

Vägledning för små och medelstora företag, pdf, öppnas i nytt fönster

Den praktiska vägledningen, pdf, öppnas i nytt fönster

Vägledning volym 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-10-16