Mallar för beställningsblankett och tjänstbarhetsintyg

Beställningsblankett

Beställningsblankett för medicinska kontroller, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketter för tjänstbarhetsintyg

Du som läkare ska fylla i en blankett (tjänstbarhetsintyg) om du har gjort en bedömning för tjänstbarhetsintyg på en arbetstagare enligt föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Allergiframkallande produkter, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Bly, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Dykeriarbete, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Fibrosframkallande damm, asbest, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Fibrosframkallande damm, vissa syntetiska oorganiska fibrer, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Fibrosframkallande damm, kvarts, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Kadium, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Klättring med stor nivåskillnad, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvicksilver, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Rök- och kemdykning, tjänstbarhetsintyg, pdf, öppnas i nytt fönster

När ska läkaren anmäla till Arbetsmiljöverket?  

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Läkares anmälan

Du ska anmäla när det är sjukdomar, symtom och besvär:

  • som pekar på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering
  • som drabbat många personer i en viss typ av arbete (som när antalet är fler än vad man skulle förvänta sig, eller fler än normalt i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe)
  • som ökar i frekvens över tid
  • där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen
  • där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt.

En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket. Vi läser alla anmälningar, gör en medicinsk bedömning av dem och tar ställning till behov av olika åtgärder. Du som anmälande läkare får också en återkoppling.

Avsikten med en sådan anmälan är att uppmärksamma Arbetsmiljöverket på risker och arbetsmiljöförhållanden som kan motivera tillsynsinsatser eller arbetsmiljöinspektion mot en viss arbetsplats eller mot vissa typer av arbete. En annan möjlighet är att Arbetsmiljöverket tar fram information eller regler om en ny typ av arbetsproblem som man blivit uppmärksam på genom en anmälan. 

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Bild på föreskriftshäftets omslag.
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Senast uppdaterad 2019-11-05