Se samtliga föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De bygger på arbetsmiljölagen 1977:1160.
Omslagsbild: AFS
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2006:4 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:14 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-09