Se samtliga föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De bygger på arbetsmiljölagen 1977:1160.
Omslagsbild: AFS
Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2010:14 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2006:4 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2017-07-06