Se samtliga föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter (upphävda)

Dessa föreskrifter är upphävda och har ersatts av föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2). Enkla tryckkärl som har släppts ut på marknaden före de nya föreskrifterna började gälla får även efter detta tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk om de följer reglerna i föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).

Omslagsbild: AFS
Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter

Observera att den tryckta versionen du får när du beställer heter AFS 1994:53.

Föreskrifterna gäller serietillverkade enkla tryckkärl, avsedda för luft eller kväve. Föreskrifterna är baserade på ett EU-direktiv och vänder sig i första hand till tillverkare och importörer.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).
Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:19 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:39 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1993:41 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-03