Se samtliga föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter (upphävda)

Dessa föreskrifter är upphävda och har ersatts av föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2). Enkla tryckkärl som har släppts ut på marknaden före de nya föreskrifterna började gälla får även efter detta tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk om de följer reglerna i föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).
Omslagsbild: AFS
Enkla tryckkärl (AFS 1993:41), föreskrifter

Observera att den tryckta versionen du får när du beställer heter AFS 1994:53.

Föreskrifterna gäller serietillverkade enkla tryckkärl, avsedda för luft eller kväve. Föreskrifterna är baserade på ett EU-direktiv och vänder sig i första hand till tillverkare och importörer.

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 2016:2) gäller från och med den 9 maj 2016. I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41).

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:19 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:39 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1993:41 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2018-01-25