Anmäl utstationering

Sök pågående utstationering

Här kan du ta del av de uppgifter som företag som utstationerar har anmält till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ansvarar inte för att uppgifterna är korrekta. 

Anmäl olämpligt innehåll till arbetsmiljoverket@av.se.

Du kan söka på flera branscher och/eller kommuner genom att hålla inne Ctrl (PC) eller Cmd (Mac) och klicka på alternativen.

Resultat per sida: