Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 2009:11), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 1983:18).

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om värme i taxibilar (AFS 2009:11), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-10-16