Arbetsmiljöregler för vuxna praktikanter i arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmiljöverket har fått signaler om att många praktikanter som ingår i fas 3-program inte har en bra arbetsmiljö.

I vår statistik kan vi se att skadorna ökat bland praktikanter i arbetsmarknadspolitiska program. Vi vill här klargöra arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för personer i arbetsmarknadspolitiska program.

Definition av arbetstagare

Arbetstagare är den som utför reguljärt arbete inom ramen för arbetsmarknadspolitiskt program. Läs mer i 1 kap 4 § i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i 7 § lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program ändrad genom SFS 2008:935.

Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Definition av arbetsgivare 

Arbetsgivare är den som upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Det är den som tar emot en praktikant som också har ansvar för arbetsmiljön. Arbetsförmedlingen använder sig av begreppet ”anordnare” när de beskriver arbetsgivare som tar emot praktikanter i fas 3-program. En anordnare är detsamma som arbetsgivare och har därmed arbetsmiljöansvar.

Läs mer i 7 § lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program ändrad genom SFS 2016:1272.

Arbetsgivarens ansvarsområde 

Arbetsgivaren måste följa arbetsmiljölagen och se till att arbetet kan bedrivas på ett säkert sätt. Arbetsgivaren ska bedöma vilka risker som finns i jobbet och ta fram handlingsplaner för åtgärder som inte kan genomföras omedelbart

Senast uppdaterad 2023-07-10