Frågor och svar om jordbruk

Det är tillåtet att köra gräsklippare om det ingår i undervisning eller praktik eller om det är en ungdom som har fått utbildning för det. Oavsett det kravet får ungdomar köra gräsklippare med acceptdon ("dödmansgrepp" eller säkerhetsbygel, det vill säga en funktion som gör att maskinen stänger av sig om man inte manuellt håller i den) och bara ett klippaggregat.

Arbetsgivaren ska förvissa sig om att den minderårige har psykiska och fysiska förutsättningar för arbetet. Detta är speciellt viktigt om en minderårig ska använda större typer av åkbara gräsklippare eller om terrängen som ska klippas är kuperad eller har hinder eller andra faktorer som kan försvåra arbetet. Från och med det kalenderår man fyller 16 år får man arbeta med motordrivna gräsklippare om klippningen inte omfattar körning i branta slänter. Erforderlig personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas.