Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter. Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet dödsolyckor i arbetet, anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar samt anställdas ohälsa och upplevda besvär.

Senast utkomna rapporterna

Ur rapporten om anmälda arbetsskador kan du söka vidare här:

Statistikdatabasen

Underlag till rapporterna Arbetsorsakade besvär och Arbetsmiljö.

Statistikdatabasen, SCB:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-07-02