Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador. Vi har ett informationssystem om arbetsskador som bygger på anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Ett komplement till anmälningarna är undersökningar om hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför. Undersökningarna utkommer vartannat år.

Vi redovisar och analyserar statistiska data om:

 • antalet dödsolyckor i arbetet
 • anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar
 • anställdas ohälsa och upplevda besvär.

Logo: Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik är statistik som ställs samman av myndigheter som fått detta i uppdrag via en statlig förordning om officiell statistik. Arbetsmiljöverket har ansvaret för arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som Statistiska centralbyrån, SCB, genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter:

 • Rapporten Arbetsmiljön kommer ut vartannat år på försommaren.
  Senaste rapporten kom 15 juni 2016.

 • Rapporten Arbetsorsakade besvär kommer ut vartannat år på hösten.
  Nästa rapport är planerad till 5 oktober 2016.

 • Rapporten Arbetsskador kommer ut på försommaren varje år.
  Nästa rapport är planerad till 1 juni 2017. 

Äldre rapporter om arbetsskadestatistik

Du hittar äldre rapporter av vår officiella arbetsskadestatistik på vår sida Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik.

Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik

EU-statistik

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-11-21