Arbeta med kemiska risker, vägledning

Vägledning för tillämpning av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, ändrad i AFS 2014:43, AFS 2017:4 och AFS 2018:2.

Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43

Vägledning för tillämpning av kemireglerna som pdf, öppnas i nytt fönster

Vägledningen förtydligar innebörden av föreskrifterna, ger rekommendationer, bakgrund och hänvisningar, men är inte tvingande som föreskrifter.

Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, kan sammanfattas så här:

Undersökning och riskbedömning är ett måste

Arbetsgivaren ska göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara säkert.

Åtgärdstrappan

Åtgärder ska följa en prioritetsordning – en åtgärdstrappa.

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Arbetsgivaren ska fastställa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra rutiner så att arbetet kan utföras säkert.

Information ska lämnas och dokument finnas

Arbetstagarna ska få information om riskerna. Dokument om produkterna och riskbedömningen ska finnas tillgängliga för arbetstagarna.

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Omslagsbild på kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296)
Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-05-03