Arbeta med kemiska risker, vägledning

Vägledning för tillämpning av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, ändrad i AFS 2014:43, AFS 2017:4 och AFS 2018:2.

Vägledningen finns som en serie av undersidor till den här sidan. Du kan navigera dig fritt via vänstermenyn.

Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43

Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, kan sammanfattas så här:

Undersökning och riskbedömning är ett måste

Arbetsgivaren ska göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska vara säkert.

Åtgärdstrappan

Åtgärder ska följa en prioritetsordning – en åtgärdstrappa.

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Arbetsgivaren ska fastställa hanterings- och skyddsinstruktioner och andra rutiner så att arbetet kan utföras säkert.

Information ska lämnas och dokument finnas

Arbetstagarna ska få information om riskerna. Dokument om produkterna och riskbedömningen ska finnas tillgängliga för arbetstagarna.

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Omslagsbild på kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296)
Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.
Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Senast uppdaterad 2024-01-22