Úrad pre pracovné prostredie (Arbetsmiljöverket)

Všetci zamestnanci vo Švédsku majú podľa zákona o pracovnom prostredí právo na vyhovujúce pracovné prostredie. Nikto by kvôli svojej práci nemal byť postihnutý zranením alebo chorobou.

Sme úrad, ktorý z poverenia švédskej vlády a parlamentu, Riksdagu, dohliada, aby podniky a organizácie dodržiavali zákony o pracovnom prostredí. Robíme tak okrem iného

  • vypracovávaním podrobných pravidiel vychádzajúcich zo zákona o pracovnom prostredí
  • dohľadom nad podnikmi a organizáciami, či dodržiavajú zákony a pravidlá, prostredníctvom inšpekcií pracovísk v celom Švédsku
  • šírením informácií o otázkach pracovného prostredia.

Za vaše pracovné prostredie zodpovedá zamestnávateľ

Hlavnú zodpovednosť za pracovné prostredie v zamestnaní nesie zamestnávateľ. Keď ideme do terénu a navštevujeme rôzne pracoviská, kontrolujeme, ako pracovné prostredie vyzerá a ako sú dodržiavané zákony a pravidlá o pracovnom prostredí. V prípade zistenia nedostatkov je zamestnávateľ musí odstrániť.

Váš zástupca v zamestnaní

Mnohé pracoviská vo Švédsku majú tzv. bezpečnostného splnomocnenca. Bezpečnostný splnomocnenec zastupuje zamestnancov a môže klásť požiadavky týkajúce sa pracovného prostredia a smerovať ich na zamestnávateľa. Ak máte problémy v práci, môžete sa obrátiť na bezpečnostného splnomocnenca.

Spojte sa s nami

Sme na telefónnom čísle +46 (0) 10-730 90 00 alebo na arbetsmiljoverket@av.se. Naši spolupracovníci hovoria rôznymi jazykmi a odpovedajú na otázky od pondelka do piatku od 08.00 do 11.30 hodín.

Je nás okolo 600 a pôsobíme na viacerých miestach po celej krajine, od severu po juh Švédska s hlavnou kanceláriou v Štokholme. Pri každom kontakte budete vítaní, ak sa obrátite na nás s otázkami o pracovnom prostredí, pravidlách a zákonodarstva alebo o našich internetových službách.

Potrebujete preklad?

Informácie v tomto jazyku sú neúplné. Podrobnejšie informácie sú na našich švédskych a anglických stránkach. V prípade potreby preložíme viac textov. Pri potrebe prekladu sa na nás obráťte na adrese arbetsmiljoverket@av.se. 

Last updated 2021-11-30