Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Ansökan om tillstånd för hantering av asbest eller asbesthaltigt material vid forskning

Ansök om tillstånd för att hantera asbest vid forskning, utveckling eller analys

För att få hantera asbest i forskningssyfte måste ni ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Ett tillstånd kan inte överlåtas. Det innebär att ni inte kan använda ett tillstånd som vi har gett till ett annat företag för samma arbetsplats.

Ansök senast fem veckor innan ni ska börja arbetena.

Så här ansöker du

 1. Fyll i ansökningsblanketten
  Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 2. Skicka ansökan till oss
  Skicka ansökan med e-post till

  arbetsmiljoverket@av.se

  eller med brev:
  Arbetsmiljöverket
  Box 9082
  171 09 Solna

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till kontaktpersonen och be om komplettering. Ni har då två veckor på er att komplettera ansökan, men ni kan få mer tid på er om ni begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan. Vi kontaktar er i första hand via e-post.

När vi har fått in ansökan fattar vi beslut om ni ska få tillstånd. I samband med det kan vi komma på inspektion till er.

Om allt är som det ska fattar vi beslut om att ni ska få tillstånd. Vi meddelar er kontaktperson vårt beslut, om möjligt via e-post. Tillsammans med beslutet skickar vi även de kontrollerade hanterings- och skyddsinstruktionerna.

Om vi upptäcker kunskapsbrister eller brister i ansökan kan det leda till att ni inte får tillstånd att arbeta med asbest. Vi skickar er ett beslutsbrev, oftast via e-post.

 1. Ni kan överklaga om ni inte får tillstånd
  Ni har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur ni ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför ni anser att vi bör ändra vårt beslut.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får ni besked, oftast via e-post.

 3. Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
  Vi skickar er överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten i den region där beslutet om er ansökan har fattats.

  Kontakta förvaltningsrätten om ni vill följa vad som händer med er ansökan.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-01-27