Kemiska ämnen, grupp A

Det är förbjudet att hantera cancerframkallande kemiska ämnen i grupp A. I vissa undantagsfall får du hantera dessa ämnen om du söker tillstånd.

En närbild i ett laboratorium

Förbud mot att hantera ämnen i grupp A 

Normalt är det förbjudet att hantera cancerframkallande ämnen i grupp A då det finns kraftiga restriktioner för hanteringen. Det enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Du hittar en lista över alla kemiska ämnen i grupp A längst ner på den här sidan.

I vilka undantagsfall får ämnen i grupp A hanteras?

Du kan, i vissa undantagsfall, få tillstånd att hantera ämnen i grupp A. Då behöver du ansöka om tillstånd. Situationer som du kan få tillstånd för är främst:

 • forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter
 • utveckling av analysmetoder för ett ämne som tillhör grupp A.

Du behöver inte tillstånd för lagerhållning, försäljning eller transport av obrutna originalförpackningar med ämnen i grupp A.

Om du hanterar ämnen i grupp A utan tillstånd kan du behöva betala en sanktionsavgift.

Vilka ämnen ingår i grupp A?

Vilka ämnen som ingår i grupp A står i listan längre ner på sidan.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos oss på Arbetsmiljöverket.
Tänk på att:

 • vi oftast gör en inspektion på plats innan tillståndet kan ges. 
 • Vår handläggningstid för tillstånd är ungefär tre månader. Ansök i god tid.

Så här gör du

 1. Fyll i ansökningsblanketten

  Ansök om tillstånd för ämnen i grupp A och B, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

  Du ska bland annat fylla i uppgifter om:

  • namn på ämnet eller produkten som ska hanteras
  • CAS-nummer på ämnet eller produkten
  • metoder
  • syftet med hanteringen
  • för vilken tid tillståndet ska gälla
  • hur stor mängd av ämnet som ska hanteras och förbrukas
  • antal personer som berörs
  • skälet till att ämnet eller produkten inte kan ersättas med en mindre farlig produkt.

 2. Skicka med bilagor
  Ta fram och skicka med följande dokument:

  • riskbedömning med beslut om åtgärder
  • skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner
  • yttrande från arbetsplatsens skyddsombud om hanteringen.

 3. Skicka in
  Skicka in din ansökan och bilagor till:

  arbetsmiljoverket@av.se

  eller i ett brev till:
  Arbetsmiljöverket
  Box 9082 
  171 09 Solna
   
  När vi tagit emot din ansökan får du ett automatiskt svar till den mejladress som du skickat från. Om du skickat din ansökan med brev till oss svarar vi dig med ett brev.

Om något saknas i din ansökan kontaktar vi dig och ber om en komplettering.

När din ansökan är komplett bokar vi oftast in en inspektion. Om vi upptäcker brister vid inspektionen skriver vi ett inspektionsmeddelande till dig. I inspektionsmeddelandet står det vad du måste åtgärda för att få tillstånd. Normalt har du två veckor på dig att svara.

När alla brister är åtgärdade fattar vi beslut om du får tillstånd eller inte.

 1. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga
  I vårt besked om beslut står det hur du gör en överklagan. Beskriv varför du anser att vi bör ändra beslutet. Skicka sedan din överklagan till oss.

 2. Vi kan ändra vårt beslut
  Efter överklagan gör vi en ny bedömning av din ansökan. Om vi beslutar att ändra vårt första beslut, får du besked om det.

 3. Om vi inte ändrar beslut skickas din överklagan till domstol
  Om vi inte ändrar vårt tidigare beslut skickar vi din överklagan, din ansökan och alla handlingar i ditt ärende vidare till domstolen, i det här fallet Förvaltningsrätten.

 4. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar ställning till din överklagan och fattar beslut. Du får besked om domstolens beslut direkt från dem.

Lista över ämnen i grupp A

Här listas de ämnen som ingår i grupp A som normalt inte får hanteras. Bestämmelserna gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Cancerframkallande ämnen CAS-nr*
2-Acetylaminofluoren 53-96-3
4-Aminodifenyl 92-67-1
Benzidin 92-87-5
1,1'-Diklordimetyleter 542-88-1
1,2-Dibrom-3-klorpropan 96-12-8
N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen 60-11-7
Erionit 66733-21-9, 12510-42-8
Hexametylfosfortriamid (HMPA) 680-31-9
Metylklormetyleter 107-30-2
20-Metylkolantren (3-metylkolantren) 56-49-5
N-Metyl-N-nitrosourea 684-93-5
β-Naftylamin 91-59-8
4-Nitrodifenyl 92-93-3

* CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-01-12