Bullertermometer

Bullertermometern visar några exempel på A-vägd ljudtrycksnivå vid ett avstånd på cirka 1 meter från ljudkällan.

Bullertermometer med beskrivning av ljudtrycksnivå för alltifrån samtal till rockkonsert.

Senast uppdaterad 2023-07-10