Verksamhetsskydd och lokaler

Avdelningens uppgifter består huvudsakligen av att:

  • Leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet.
  • Arbete med säker och trygg arbetsplats.
  • Kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
  • Säkerhetsprövningar av personal.
  • Ansvara för verksamhetens interna rapporteringskanaler.
  • Övergripande policys och regler inom säkerhet.
Bild på Pär Rylander, chef för avdelningen verksamhetsskydd och lokaler.
Avdelningschef (Avdelningen för verksamhetsskydd och lokaler)
Pär Rylander
Telefon: 010-730 90 00

Senast uppdaterad 2023-07-14