Stoppa arbetslivskriminalitet

Runt om i Sverige finns kriminella företag som utnyttjar arbetstagare. Exempelvis tvingas människor jobba för småpengar, utföra farliga arbetsuppgifter och bo på sina arbetsplatser. Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet.

Här kan du läsa vad arbetskriminalitet handlar om, vad vi myndigheter gör för att motverka den och hur du som privatperson kan hjälpa till.

Vad är arbetslivskriminalitet?

När företag eller organisationer medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet kallar vi det för arbetslivskriminalitet. Det kan vara att de bryter mot regler om arbetsmiljö, tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige.

Arbetslivskriminaliteten leder till att

  • människor utnyttjas
  • företag inte kan konkurrera på lika villkor
  • skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Läs mer under avsnittet Arbetslivskriminaliteten drabbar människor, företag och samhälle.

Använd din konsumentmakt - det här kan du göra

När du som privatperson köper tjänster finns det saker du kan tänka på. Vissa kan du undersöka inför ett köp och andra när tjänsten utförs. Om du upplever att ett företag utnyttjar arbetstagarna eller bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.

Se till att F-skatt finns

Är det en tjänst som ska faktureras, kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt.

Varför?

Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.

Be om kvitto

Om det är en tjänst du betalar för direkt ska du normalt alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be att få ett, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt, exempelvis swishar.

Varför?

Kvittot är ett bevis på att ditt köp har registrerats i kassan. Syftet är att skydda seriösa företagare mot oschysst konkurrens.

Kolla skyddet

Har de som ska utföra arbetet skydd eller hjälpmedel så att de inte riskerar att skada sig? Det kan till exempel vara skydd mot att falla, skyddshandskar mot kemikalier, andningsskydd mot farligt damm eller hörselskydd mot höga ljudnivåer. Ser du något du reagerar på, ta upp det med företaget.

Varför?

För de flesta av oss är det självklart att människor inte ska behöva skadas på jobbet. Men det är också olagligt för arbetsgivaren att strunta i arbetsmiljöregler.

Fundera på om priset är rimligt

Jämför flera företags priser. Om ett pris är mycket lägre än övriga, fråga företaget varför.

Varför?

Ett ovanligt lågt pris kan betyda att företaget inte följer lagar och regler, till exempel genom att inte betala rätt skatt. Om företaget får en fördel på oschyssta grunder kan det göra att seriösa företag slås ut.

Historier från verkligheten

Våra medarbetare har på nära håll sett vad arbetslivskriminaliteten kan leda till. De har mött människor som utnyttjas på flera sätt. Det har varit arbetstagare som bara fått mat och transport, skadat sig eller som till och med blivit inlåsta.

Ta del av våra medarbetares berättelser om vad de sett på arbetsplatser

Arbetslivskriminaliteten drabbar både människor, företag och samhälle

Människor riskerar att skadas och få jobba för småpengar

Arbetstagare utnyttjas, exempelvis genom att de

  • måste jobba i farliga arbetsmiljöer och utföra farliga arbetsmoment, utan rätt skydd, hjälpmedel eller utbildning. De riskerar därmed att skadas eller till och med dö av jobbet.
  • inte får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till. Det kan det vara orimliga arbetstider, oskälig lön och att de går miste om socialförsäkringsförmåner som sjukpenning, föräldrapenning och pension.
  • blir utsatta för människoexploatering. Det kan bland annat handla om tvångsarbete och uppenbart orimliga arbetsvillkor.

Företag som följer reglerna utsätts för osund konkurrens

De kriminella företagen kan exempelvis pressa priserna för att få sina tjänster sålda. Det har lett till att det i vissa branscher är svårt att som företag överleva utan att bryta mot regler. Hela branschen riskerar därmed att bli osund. 

Att arbetsgivare på företag och organisationer bryter mot regler förekommer i alla branscher och samhällsområden. Men i vissa branscher är det vanligare och sker mer medvetet. Dessa så kallade riskbranscher är: bygg, transport, restaurang, städ, skönhet och gröna näringar (jord- och skogsbruk). Det förekommer även inom delar av vård- och omsorgsområdet,  till exempel inom tandvården och inom personlig assistans.

Läs mer om osund konkurrens

Välfärden urholkas

Samhällets välfärd urholkas om företag inte betalar skatter och avgifter. Detsamma gäller om de tar del av stöd och bidrag som de inte har rätt till. Det finns dessutom en risk att den organiserade brottsligheten tar över oseriösa företag.

Myndigheterna som arbetar mot arbetslivskriminalitet

Åtta myndigheter samarbetar för att bekämpa arbetslivskriminaliteten: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Men även andra myndigheter bjuds in när det behövs.

Vårt samarbete handlar främst om att gemensamt kontrollera att företag och organisationer följer reglerna. Vi kontrollerar både ute på arbetsplatser i hela landet och genom att utreda om företagen till exempel betalat skatter eller haft rätt till bidrag som vi betalat till dem.

Genom att samarbeta kan vi dra nytta av varandras befogenheter, kunskaper och information, vilket ger större effekt. Vi kommer åt arbetsgivare från flera håll och kan hitta regelbrott inom olika områden.

Läs mer om myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Varje myndighet kontrollerar utifrån sina ansvarsområden

Här kan du läsa mer om vad myndigheterna ansvarar för

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen gör kontroller inför, under och efter beslut vid till exempel beslut om anställningsstöd till arbetsgivare.

Så här arbetar Arbetsförmedlingen mot arbetslivskriminalitet, Arbetsförmedlingens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverket

Kontrollerar att arbetsgivaren följer regler om arbetsmiljö, arbetstider och utstationering av arbetstagare från annat land till Sverige.

Lagar och andra regler om arbetsmiljö

Ekobrottsmyndigheten

Utreder ekonomisk brottslighet som upptäcks vid kontrollerna.

Arbetslivskriminalitet, Ekobrottsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassan

Utreder och kontrollerar rätten till olika bidrag och ersättningar inom socialförsäkringen, bland annat inom personlig assistans och tandvårdsstödet.

Information för dig som anställer assistenter själv, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsstöd, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämställdhetsmyndigheten 

Bidrar med kompetens inom människoexploatering och människohandel, bland annat genom att stödja offer för människohandel.

Migrationsverket

Kontrollerar om personer har rätt att arbeta i Sverige och om arbetsgivare uppfyller kraven för att anställa utländsk arbetskraft.

Arbeta i Sverige, Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Polismyndigheten

Kontrollerar att arbetstagare har arbetstillstånd och att de har rätt att vistas i landet.

Gränspolisen, Polismyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverket

Kontrollerar att köpen registreras och kunder erbjuds kvitto samt  personalliggare som de som arbetar i verksamheten ska vara inskrivna i.

Skattekontroller, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-03-15