Skyddshandskar

Händerna är utsatta för många olika risker, och därför är det viktigt att skydda dem. Samtidigt får inte handsken leda till nya risker. De får till exempel inte innehålla hälsoskadliga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.

Golvläggning

Välj rätt handske

Det är viktigt att välja rätt storlek och passform på handskarna för att inte öka risken för olycksfall. För stora handskar kan till exempel öka risken för att man fastnar i rörliga maskindelar eller göra det svårare att hantera föremål. Därför är det viktigt att arbetstagaren har möjlighet att prova olika storlekar och utföranden för att själv kunna välja den handske som passar bäst. Ibland kan det vara lämpligt att använda en innerhandske av bomull tillsammans med skyddshandsken.

Kontrollera märkningen i handskarna

Skyddshandskar märks med symboler, så kallade piktogram, för att visa vad de skyddar mot. Handskar som skyddar mot flera risker ska vara märkta med ett piktogram för varje risk. Handskar som skyddar mot termiska, mekaniska och kemiska risker ska alltså vara märkta med tre piktogram.

Vad betyder piktogrammen?

Läs mer om skyddshandskar:

På sidorna om hudexponering

Hudbesvär och hudskador

Mer om val av skyddshandskar mot kemikalier finns i broschyren Akta händerna (ADI 549).

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

Omslagsbild på akta händerna (ADI 549)
I den här broschyren kan du läsa om vilka skyddshandskar som fungerar bäst mot olika kemikalier. Sådana handskar kallas för kemskyddshandskar. Broschyren är till för bland annat arbetsgivare och skyddsombud.

Senast uppdaterad 2023-07-12