E-tjänster och blanketter

Arbetsgivarens skyldigheter

Här finns information om vad du som utstationerar arbetstagare till Sverige är skyldig att göra.

Vad utstationering är och i vilka situationer som det är fråga om en utstationering kan du läsa på sidan Utstationering.

Som arbetsgivare ska du

  • anmäla utstationeringar till Sverige i Arbetsmiljöverkets tjänst Anmäl utstationering. Om du utstationerar inom vägtransportbranschen ska du från och med den 2 februari 2022 fylla i och skicka in en utstationeringsdeklaration av förare i EU:s informationssystem för den inre marknaden (IMI).
  • följa de svenska reglerna och kollektivavtalen om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

Anmäl utstationering

Uppgifterna som du anmäler används av oss och arbetsmarknadens parter för att se till att utstationerade arbetstagare i Sverige får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till enligt Sveriges lagar och kollektivavtal.

Du kan läsa mer om vilka regler och avtal som du ska följa på sidan Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter. 

De fullständiga reglerna om utstationering finns i

lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-08-14