Huvudskydd

Inom arbetslivet är de vanligaste huvudskydden industrihjälmar, stötskyddsmössor och brandhjälmar.

Bild på kvinna som kaklar med guldfärgad mosaik

Industrihjälmar

Industrihjälmar skyddar främst mot fallande föremål, men kan även skydda mot klämskador, elektrisk spänning och stänk av smält metall. Vad hjälmen skyddar mot ska framgå av tillverkarens bruksanvisning som ska finnas på svenska. Hjälmen ska vara försedd med hakrem.

Stötskyddsmössor

Stötskyddsmössor används där det finns risk för att man slår huvudet i hårda föremål, i vassa kanter eller utstickande föremål, exempelvis när man vistas i trånga utrymmen. Man ska inte använda stötskyddsmössor när det behövs skydd mot fallande föremål, exempelvis på byggarbetsplatser.

Övriga skyddshjälmar

Brandhjälmar är avsedda att användas inom räddningstjänsten vid brandbekämpning. De ska skydda mot fallande föremål, strålningsvärme, klämskador och elektrisk spänning. Även cykelhjälmar, ridhjälmar och skyddshjälmar vid olika sportaktiviteter används inom arbetslivet.

Kontrollera huvudskyddet

Normalt har ett huvudskydd en livslängd på fem år, men läs alltid vad som står i leverantörens bruksanvisning. Kom ihåg att kontrollera huvudskyddet innan du använder det så att det inte finns några synliga förändringar som tyder på att skyddseffekten har minskat, exempelvis sprickor, missfärgningar och krackeleringar. Om huvudskyddet råkat ut för slag eller är skadat, ska du alltid kassera det.

Senast uppdaterad 2023-07-12