Ansvar för arbetsmiljön inom skogsbruket

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska känna till arbetsmiljölagen och övriga arbetsmiljöregler som gäller för företaget eller verksamheten.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön inom skogsbruk

Du som skogsbrukare ansvarar för din arbetsplats. Det innebär att du har ansvar för arbetsmiljön för alla som någon gång arbetar åt dig, även personer som tillfälligt arbetar på skogsbruket. Även om du är egenföretagare utan anställda är du ansvarig för arbetsmiljön på ditt skogsbruk. Läs mer om ditt ansvar som arbetsgivare.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbetstagaren har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet inom skogsbruk

Du som arbetstagare kan delta i arbetsmiljöarbetet på flera sätt:

  • Upplys din arbetsgivare om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall.
  • Föreslå förebyggande åtgärder för din chef och dina kollegor.
  • Lämna synpunkter på de åtgärder som man genomfört.
  • Följ de instruktioner som din arbetsplats tagit beslut om.
  • Använd personlig skyddsutrustning.

Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-06-08