Ansökan för användning av biocidprodukter klass 1

Om du vill använda biocidprodukter klass 1 måste du ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel och båtbottenfärger.

Så ansöker du

Du som har utländska kvalifikationer från annat EU/EES-land ska skicka in en ansökan med intyg på utbildning och praktisk erfarenhet till Arbetsmiljöverket via e-post. Även frågor om ansökan och tillstånd skickas till denna adress.

arbetsmiljoverket@av.se

Detta gäller de fall som avses i Svensk författningssamling 3 kap. 16 § 2 och 17 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Förordningen 2014:425 i Svensk författningssamling, öppnas i nytt fönster

Observera att om användningen gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur, ska du söka tillstånd hos Folkhälsomyndigheten.

För att få användningstillstånd krävs att du kan visa att du har den särskilda kunskap som krävs för att hantera produkten på ett säkert sätt. Tillståndet måste också omfatta just den användning som produkten är godkänd för.

Behörighetsutbildning för växtskyddsmedel anordnas av bland andra Länsstyrelserna och Jordbruksverket.

Observera att de behörighetsklasser som anges här endast gäller i Sverige. Det finns inget gemensamt system inom EU för behörighetsklasser eller utbildning.

Arbetsmiljöverkets kemitillstånd

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-10-07