Ansökan om yrkeskvalificering vid användning av biocider klass 1

Om du vill använda biocidprodukter klass 1 måste du ha den särskilda kunskap som krävs för att hantera produkten på ett säkert sätt.

Du kan få din utländska utbildning bedömd av Arbetsmiljöverket för att säkerställa att den motsvarar svenska krav. Du behöver också ett tillstånd från Arbetsmiljöverket för att få använda biocidprodukter klass 1. Tillståndet måste omfatta just den användning som produkten är godkänd för.

Så ansöker du

Du som har utländska kvalifikationer från annat EU/EES-land ska skicka in en ansökan med intyg på utbildning och praktisk erfarenhet till Arbetsmiljöverket via e-post (se adress nedan). Även frågor om ansökan och tillstånd skickas till denna adress.

Observera att de behörighetsklasser som anges här endast gäller i Sverige. Det finns inget gemensamt system inom EU för behörighetsklasser eller utbildning.

arbetsmiljoverket@av.se

Detta gäller de fall som avses i Svensk författningssamling 3 kap. 16 § 2 och 17 § i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-04-12