Se samtliga föreskrifter

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar. När en motorkedjesåg eller röjsåg ska användas måste arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna, och sedan vidta nödvändiga åtgärder.

Omslagsbild: AFS
Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller också krav på (bland annat) produkter, användning och på kunskaper.

Obs: Rättelseblad för sidorna 6 och 21 är införda i dokumentet ovan. 

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar (ADI 689), broschyr

Omslagsbild på Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar (ADI 689)
Det här faktabladet riktar sig till dig som arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg, och dig som har anställda som gör det. För att få arbeta med motorsåg krävs att man har klarat både ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Arbete i skogsbruk (ADI664), broschyr

Bild. Tredelad bild där två bilder visar en man i skyddsklädsel som kapar ett träd med motorsåg. Den tredje bilden visar timmer staplade på varandra.
I den här broschyren finns det checklistor och tips på hur du ska skydda dig när du arbetar med skogsbruk. Det handlar bland annat om ensamarbete, skyddsutrustning och maskiner.

Arbete i skogsbruk - kortversion (ADI 674), broschyr

Bild. Tredelad bild där två bilder visar en man i skyddsklädsel som kapar ett träd med motorsåg. Den tredje bilden visar timmer staplade på varandra.
I det här faktabladet får du en snabb överblick över vad du ska tänka på när du arbetar med skogsbruk. Faktabladet är en kortversion av broschyren Arbete i skogsbruk (ADI 664) och finns endast som pdf.

Senast uppdaterad 2023-11-06