Se samtliga föreskrifter

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar. När en motorkedjesåg eller röjsåg ska användas måste arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna, och sedan vidta nödvändiga åtgärder.
Omslagsbild: AFS
Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller också krav på (bland annat) produkter, användning och på kunskaper.

Några småfel förekommer i dokumentet, därför finns rättelseblad till sidorna 6 och 21.

Rättelseblad sid 6, pdf, öppnas i nytt fönster

Rättelseblad sid 21, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-09