Se samtliga föreskrifter

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar. När en motorkedjesåg eller röjsåg ska användas måste arbetsgivaren undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna, och sedan vidta nödvändiga åtgärder.
Omslagsbild: AFS
Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller också krav på (bland annat) produkter, användning och på kunskaper.

Obs: Rättelseblad för sidorna 6 och 21 är införda i dokumentet ovan. 

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2015-06-09