Arbetsmiljöarbete

En bild som föreställer en grupp människor som sitter i ett möte.

Du som är arbetsgivare har ansvar för att
arbetsmiljön är säker.
Det innebär att du måste jobba för att upptäcka
sådant som kan vara farligt på arbetsplatsen
och åtgärda det innan något händer.

Ett bra sätt att skapa en säker arbetsmiljö är att ha
rutiner som hjälper dig att kontrollera arbetsmiljön ofta.

Då arbetar du förebyggande och systematiskt.
Arbetsmiljöverket kallar det systematiskt arbetsmiljöarbete.

På de här webbsidorna kan du få tips om hur du kan jobba
för att skapa en säker arbetsmiljö.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-09