Arbetsmiljöarbete

En bild som föreställer en grupp människor som sitter i ett möte.

Du som är arbetsgivare har ansvar för att
arbetsmiljön är säker.
Det innebär att du måste jobba för att upptäcka
sådant som kan vara farligt på arbetsplatsen
och åtgärda det innan något händer.

Ett bra sätt att skapa en säker arbetsmiljö är att ha rutiner
som hjälper dig att kontrollera arbetsmiljön ofta.

Då arbetar du förebyggande och systematiskt.
Arbetsmiljöverket kallar det systematiskt arbetsmiljöarbete.

På de här webbsidorna kan du få tips om hur du kan jobba
för att skapa en säker arbetsmiljö.

Läs mer i vår broschyr:

Bättre arbetsmiljö - varje dag! (ADI 681), broschyr, lättläst.

Senast uppdaterad 2023-07-12