Se samtliga föreskrifter

Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Föreskrifterna gäller dig som arbetar med djur. De har till syfte att minska antalet olyckor och skador som beror på arbete med djur.
Omslagsbild: AFS
Arbete med djur (AFS 2008:17), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Arbeta säkert med djur (ADI 629), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om hur du arbetar med djur på ett säkert sätt. Du kan bland annat läsa om vilket ansvar djurägare har och vilka krav som ställs på byggnader som används för djurhållning.

Senast uppdaterad 2016-06-27