Sprängning och arbete med sprängämnen

Sprängarbeten är vanliga i många olika branscher, till exempel i gruvor, berg- och grustäkter, inom skogs- och jordbruk och vid byggnads- och anläggningsarbeten.

Det sprängs i berget för grundläggning inför uppförande av byggnader, för att bygga tunnlar, för att lägga ner rör eller för att dra kablar. Sprängning innehåller olika slags förberedande bergarbeten som borrning och arbete med sprängmedel. Att utföra sprängning och bergarbete är riskfyllt och ska utföras och ledas av personer med särskild kompetens.

Arbetsmiljöverket har särskilda regler för sprängning och bergarbeten som ska följas. Det är särskilt viktigt att alla berörda på arbetsplatsen informeras om risker och hur man ska agera vid platser där sprängarbete utförs.

Gäller alla typer av sprängarbete från 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller föreskrifterna om sprängarbete i sin helhet för alla typer av sprängarbete. Det undantag som finns för så kallade ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” upphör då att gälla.

Utbildning och praktik krävs

Den som arbetar som så kallad sprängarbas ska ha dokumenterad teoretisk utbildning och ett års praktik. För det som kallas ”mindre komplicerade sprängarbeten” i föreskrifterna ska sprängarbasen endast ha dokumenterad teoretisk kunskap om denna typ av sprängarbete och minst två års yrkeserfarenhet från arbeten där det har ingått sprängning.

De personer som arbetar med sprängarbeten behöver ha goda kunskaper om riskerna och hur dessa kan undvikas. Kravet på att den teoretiska kunskapen ska finnas dokumenterad kan uppfyllas genom intyg från den som utbildar. Ett sätt att ha kunskap dokumenterad är genom så kallat sprängkort.

Utöver den som spränger och leder sprängarbetet så krävs anpassade kunskaper om sprängning och bergarbete för den som:

  • borrar i berg
  • utför olika bergarbeten (till exempel rensar berg, utför förstärkning av berg)
  • hanterar, förvarar och transporterar sprängmedel
  • är maskinförare vid berg- och sprängarbeten
  • projekterar och samordnar bergarbeten.

Mer information och råd om sprängning och kan du hitta här:

Organisationen för bergsprängningsentreprenörer och branschintressenters webbplats, öppnas i nytt fönster

SweMin, branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter, SveMin webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges bergmaterialindustri webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område, vid transport och förvaring

För att få utföra sprängning eller sönderdelning av skut (större stenblock som lossnat vid sprängning), betong med mera med hjälp av verktyg laddade med krut eller gasgenererande kompositioner inom detaljplanerat område krävs även ett särskilt tillstånd från Polisen. Det krävs tillstånd även för att få transportera och förvara sprängmedel.

Sprängning i arbetsmiljöplanen vid bygg och anläggning

Om arbete med sprängning sker vid byggnads- och anläggningsarbete ska det finnas beskrivet som en del av arbetsmiljöplanen.

Läs mer på våra sidor om byggnads- och anläggningsarbete

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där sprängämnen, krut, tändmedel eller gasgenererande kompositioner används. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-29