Informationsuppdraget om osund konkurrens

  • 17 januari 2018
Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att arbeta mot osund konkurrens. Vi genomför uppdraget dels genom myndighetsgemensam kontroll, dels genom informationsinsatser
Bild. Bild på truck i lagerlokal

Farlig arbetsmiljö upptäcktes vid inspektion av stor importfirma i Göteborg

  • 20 december 2017
Frysrum utan fungerande larm, skyddsräcken och trucktillstånd som saknas samt blockerade utrymningsvägar. Det är några exempel på riskfylld arbetsmiljö som nyligen framkom under en myndighetsgemensam insats mot en stor importfirma av asiatiska matvaror i Göteborg.
Bild på röd traktor med röd vagn full med jord körandes på landsväg

Kampanj om utländsk arbetskraft inom jord- och skogsbruk

  • 14 december 2017
Utländsk arbetskraft spelar en viktig roll i det svenska jord- och skogsbruket idag. Den omfattas av samma krav på bra arbetsmiljö som den svenska arbetskraften. I kampanjen som pågår nu vill vi uppmärksamma detta.
Bild på trycksatt anordning

Nya föreskrifter för trycksatta anordningar från 1 december

  • 4 december 2017
Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och samma föreskrift.
Manlig väktare (Foto: Mia Åkermark)

Fler trygghetsrum ska ställas i ordning i tunnelbanan.

  • 27 november 2017
Flera stationer i Stockholm saknar trygghetsrum. Ett rum dit ordningsvakter kan föra omhändertagna personer i väntan på polis. Arbetsmiljöverket ställer nu krav för att förebygga risker om hot och våld. Kraven är förenade med ett vite på sammanlagt 22 miljoner kronor.
Bild på kvinna som brytit ihop i lång korridor. Bredvid henne ett par mansben.

Kränkande särbehandling ska inte förekomma

  • 23 november 2017
Den senaste tiden har fenomenet #metoo exploderat i medier över hela världen. Sexuella trakasserier och andra oacceptabla beteenden har förts upp i ljuset och personer som tidigare kunnat verka utan rädsla för konsekvenser får nu stå till svars.
Schematiskt bild över arbetsmiljöarbetets reglerverk

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

  • 6 november 2017

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Ung kvinna arbetar i detaljhandeln

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

  • 27 oktober 2017

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

  • 20 oktober 2017

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

En man och en kvinna lutar sig över digital skärm vid en bänk där tallrikar står travade.

Stor granskning för att alla ska hålla ett helt arbetsliv

  • 3 oktober 2017

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart...