Skogsbränderna i Sverige

  • 18 juli 2018

Ytterligare 25 miljoner till Arbetsmiljöverket för att motverka sexuella trakasserier på arbetet

  • 6 juli 2018
För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att fördela 120 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, Skolverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Arbetsmiljöverket får 25 miljoner.

Statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

  • 5 juli 2018
Regeringen har beslutat en förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

  • 28 juni 2018
Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.

Nya uppdrag från regeringen till Arbetsmiljöverket

  • 27 juni 2018
Arbetsmiljöverket har fått nya uppdrag från regeringen.
elcykel

Elcyklar räknas som maskiner och ska vara CE-märkta

  • 18 juni 2018
En elcyklel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.
Ponny, hästlärare och flicka i stall

Hästnäringens syn på arbetsmiljö måste förändras för att minska ohälsan

  • 13 juni 2018

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Lättare att hitta och förstå arbetsmiljöregler med ny struktur

  • 11 juni 2018
Nu inleder Arbetsmiljöverket arbetet med att införa den nya regelstrukturen (som beslutades tidigare i år). Den nya regelstrukturen ska göra det lättare att hitta och förstå arbetsmiljöreglerna. Målet är tydliga regler som är moderna och användbara för hela arbetslivet.
Bild på en målare som doppar sin roller i vit färg.

Vattenbaserade målarfärger kan ge risk för allergi

  • 7 juni 2018
Målare måste akta sin hud
Illustration av två bemanningsanställda som introduceras i arbetet av en arbetsledare

Bemanningsanställdas introduktion i arbetet brister

  • 4 juni 2018

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen där bemanningsanställda finns. Inspektionsinsatsen har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vanliga problem var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal.