Bild på Arbetsmiljöverkets flagga vajandes i vinden i vad som tycks vara styv kuling.

Arbetsmiljöverket informerar om arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

  • 18 mars 2019
Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Så påverkar Brexit tillverkare, importörer och distributörer

  • 7 mars 2019
Den 30 mars 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU. Vad som kommer att gälla för de varor, tjänster och personer som rör sig mellan EU och Storbritannien beror på om utträdet sker avtalslöst eller inte.

Intressentseminarium om regelförnyelse, 6 mars 2019

  • 6 mars 2019
Idag genomför Arbetsmiljöverket ett seminarium om det långsiktiga arbete med regelförnyelse som nu just nu genomförs på myndigheten. Bland deltagarna på seminariet finns både små och stora arbetsgivarorganisationer, bransch – och arbetstagorganisationer.

Arbetsmiljöverket deltar i möte om dödsolyckor i arbetet

  • 4 mars 2019
Varje år omkommer omkring 40–60 personer i olyckor på Sveriges arbetsplatser och runt 10 000 drabbas av arbetsplatsolyckor som leder till 14 dagars sjukfrånvaro eller mer.
Tunga lyft i äldreomsorgen

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

  • 26 februari 2019

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Försök till bedrägeri genom förfalskat beslut

  • 19 februari 2019
Arbetsmiljöverket har fått information om att en företagare har fått brev som påstås vara från myndigheten.
Kvinna sitter uppkrupen i pyjamas i sitt kök och arbetar med en laptop.

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

  • 19 februari 2019

Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.

Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen

  • 14 februari 2019

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. I fjol anmäldes totalt 106 799 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Det är en markant ökning jämfört med 2017. De allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Drygt fyra av...

Bild på en bärgningsbils backspegel med en kvinna i.

Riskerna vid bärgningsolyckor ska åtgärdas på rätt sätt

  • 29 januari 2019
Arbetsmiljöverket ställer krav på högsta möjliga säkerhet vid bärgningsolyckor. Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagen och ta ansvaret för bärgningspersonalens säkerhet på vägarna.

Beslut om samma regler för allt sprängarbete

  • 21 januari 2019
Den 1 januari 2020 börjar Arbetsmiljöverkets regler om sprängarbete att gälla med samma krav för alla typer av sprängarbete, oavsett vilken teknik eller metod som används. Det är innebörden i de ändringsföreskrifter, AFS 2019:2, som beslutades den 14 januari.