Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Nytt regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 8 juli 2019
Regeringen ger Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.
Kollage som visar de båda apparna, Buller och Ljus.

Buller- och ljusappen uppdaterade

  • 8 juli 2019
För ett par veckor sedan rullades uppdatering av bullerappen ut och förra veckan lanserades en ny version av ljusappen. Har du dem installerade på din telefon sedan tidigare så söker uppdateringarna upp din telefon och du klickar "Uppdatera".

Hur går det med nollvisionsarbetet?

  • 3 juli 2019
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem intervjuas i Almedalen om vårt nollvisionsarbete för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb. Du kan se intervjun här.

Nytt regeringsuppdrag om dödsolyckor

  • 20 juni 2019
Regeringen har idag gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet.
Lokalvårdare dammtorkar en stor kruka.

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

  • 19 juni 2019

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, nov 2018

En säkerhetskultur, där man vågar säga ifrån, räddar liv

  • 13 juni 2019
Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.
Bild på en bärgningsbils backspegel med en kvinna i.

Generella beslut om TMA-fordon upphävs

  • 11 juni 2019
Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

  • 3 juni 2019
Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren.
Gipsad arm

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

  • 29 maj 2019

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar...

Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor

Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden

  • 28 maj 2019

Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år. Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar. Det visar två...