Nyhetsarkiv

Äldre man arbetar i storkök.

Piggare äldre jobbar allt längre

  • 28 oktober 2016

Arbete är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag från Arbetsmiljöverket genomlyst befintlig forskning om den äldre arbetskraften. Det som sätter käppar i hjulet för många äldre som vill fortsät...

Kvinna vid bord lyssnar på person på andra sidan bordet.

Krav på bättre arbetsmiljö för socialsekreterare

  • 18 oktober 2016

Arbetsmiljöverkets pågående nationella granskning av socialsekreterares arbetsmiljö visar att stödet från chefer brister på flera sätt och att yrkeskåren behöver hantera riskerna för hot och våld bättre.

Teresia Nyman

Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt

  • 11 oktober 2016
Ett projekt som handlar om en metodik för att att riskbedöma handintensivt arbete och genomföra regelbundna kontroller av det. Det är vad Teresia Nyman ska jobba med de kommande åren.
Folkvimmel på gata utomhus

Stressbesvär på jobbet dubbelt så vanligt bland kvinnor

  • 5 oktober 2016

Fler män upplever stress och psykiska besvär till följd av jobbet än för några år sedan. Samtidigt är stressbesvär på jobbet nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor. Det framgår av en ny undersökning om arbetsorsakade besvär, som också visar att fysiska besvär orsakade av arbetet minskar.

Jämställd arbetshälsa undersöks i forskningsprojekt

  • 4 oktober 2016
Under de närmsta åren kommer två stormarknader i Sverige att besökas av Svend Erik Mathiassen och hans forskarteam. De ska undersöka hur det står till med jämställdheten och varför det är som det är.
Tillverkningsindustri snickeri (Fotograf: Mia Åkermark)

Föreskrifter om bult- och spikpistoler upphävs

  • 28 september 2016
Den 31 december 2016 upphävs föreskrifterna om bultpistoler (AFS 1984:2) och spikpistoler (AFS 1984:3). Numera finns produktkraven för dem i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).
Vicki Johansson, David Karlsson och Petra Svensson ingår i forskargruppen.

Kommuner granskas i forskningsprojekt

  • 27 september 2016
Hanterar kommuner tillsynskrav olika beroende på om könsmaktsordningen är stark eller svag och hur de ser på arbetsmiljöfrågor? Det ska Vicki Johansson och hennes forskarkollegor ta reda på.
Susanna Toivanen, foto: Håkan Lindgren

Forskning med fokus på mikroföretag i städbranschen

  • 21 september 2016
Ett tvådelat projekt med fokus på mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa. Det är vad Susanna Toivanen och hennes forskargrupp kommer att fokusera på fram till 2018.
Bild på en inspektörs knallgula insprktörsjacka med reflex och Arbetsmiljöverkets logotyp

25 miljoner extra till Arbetsmiljöverket 2017

  • 20 september 2016
I dag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Där föreslår de att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs med 25 miljoner kronor per år från och med 2017. Syftet är att myndigheten ska kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer.
Lärare undervisar i klassrum

Så hanterar du arbetsmiljöproblem i skolan

  • 14 september 2016
Nu har skolorna börjat igen och vi får in en hel del frågor om olika arbetsmiljöproblem i skollokaler.