Beslut om samma regler för allt sprängarbete

  • 21 januari 2019
Den 1 januari 2020 börjar Arbetsmiljöverkets regler om sprängarbete att gälla med samma krav för alla typer av sprängarbete, oavsett vilken teknik eller metod som används. Det är innebörden i de ändringsföreskrifter, AFS 2019:2, som beslutades den 14 januari.

Ansök om statsbidrag för att motverka regelöverträdelser i arbetslivet

  • 8 januari 2019
Nu är det återigen möjligt för arbetsmarknadens parter att söka statsbidrag som syftar till att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.
Bild på en ensam stackars tomte på en perrong.

God jul och gott nytt år

  • 21 december 2018
Arbetsmiljöverkets 9 år gamla film om tomtens arbetsmiljö känns mer aktuell nu än någonsin. Ta en titt och dela till vänner och bekanta. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort

  • 18 december 2018
Nyhetsinslag från idag om förändringar av regler om sprängarbete speglar idén inom anläggningsbranschen att krutladdade verktyg är en näst intill ofarlig sprängningsmetod. Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler ska gälla både traditionellt sprängarbete och sådant som använder krutladdade verktyg –...
Socsek

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

  • 14 december 2018

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

JO kritiserar annonser från Arbetsmiljöverket

  • 10 december 2018
JO kritiserar Arbetsmiljöverket för tre annonser där vi 2017 lyfte fram hur olika arbetsgivare arbetar med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet. JO menar att annonserna inte lever upp till saklighet och opartiskhet enligt regeringsformen.
Bild på pappersrullar i en fabrik.

Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

  • 4 december 2018
Vid utgången av januari 2019 upphör Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla.
Trött kvinna sitter på en stol med ansiktet dold under armen

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

  • 28 november 2018

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Nya föreskrifter om smittrisker börjar att gälla den 19 november 2018

  • 19 november 2018
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Nytt utseende på Arbetsmiljöverkets webbplats

  • 8 november 2018
Startsidan på webbplatsen (www.av.se) har fått en uppdaterad design som ska förenkla och förtydliga för dig som besökare.