Nytt utseende på Arbetsmiljöverkets webbplats

  • 8 november 2018
Startsidan på webbplatsen (www.av.se) har fått en uppdaterad design som ska förenkla och förtydliga för dig som besökare.

"CE-märkt andningsskydd livsviktigt för blåljuspersonal"

  • 5 november 2018
Blåljuspersonal ska ha rätt till det bästa tänkbara skyddet för ett hållbart arbetsliv. Att spara skattepengar på att använda skyddsutrustning som inte är bevisat duglig är fel sätt att spara, skriver Jens Åhman och Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket.
Byggarbetare med hjälm och varselväst använder skruvdragare

Arbetsmiljöverket inspekterar vibrationsskador

  • 31 oktober 2018
Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner.
Kemiska ämnen

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

  • 24 oktober 2018

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. 

Därför stoppas Skyddsmask 90

  • 23 oktober 2018
Skyddsmask 90 får inte användas i andra verksamheter än inom försvaret och polis, så som insatsstyrkor och kravallpolis. Den uppfyller inte kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och dessutom saknar masken CE-märkning enligt EU:s regelverk.
En bild på två kvinnor som sitter på ett möte.

Verktyg för friskare och säkrare arbetsplatser

  • 22 oktober 2018
Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram nya verktyg för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Generaldirektörer i samtal om sexuella trakasserier

  • 16 oktober 2018
Nyligen arrangerade Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ett seminarium för myndighetschefer om att förhindra och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.
Bild på kvinnlig förtroendeval som håller ett anförande.

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor

  • 3 oktober 2018
Efter valet är det nu dags för nya och gamla politiker att ta plats. Frågorna ser olika ut men gemensamt för er alla är att du som är politiker har ett ansvar att se till att arbetsmiljölagen följs i era verksamheter.
Unga kvinnor jobbar i ett restaurangkök.

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

  • 2 oktober 2018

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

En man serverar mat till en kund som bär på en bricka

Förebygg arbetsrelaterad stress

  • 17 september 2018
En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.