Dags att mäta radon på arbetsplatsen!

  • 11 oktober 2021
Under vinterhalvåret är det lämpligt att mäta radonhalten på arbetsplatsen. Målet är att minska risken för lungcancer.
Omkring 15 000 arbetsgivare inom branscher där stillasittande arbete är vanligt har nyligen fått brev från Arbetsmiljöverket med information om hur de kan förebygga belastningsskador på grund av långvarigt stillasittande.

Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  • 7 oktober 2021

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket ...

Arbetsmiljöverket inspekterar användningen av särskilt farliga ämnen

  • 5 oktober 2021
Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av användningen av särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen får bara användas om det finns tillstånd enligt EU:s kemikalieförordning Reach.
Bild på en låtsasgravid mans mage med kvinnlig hand på

Det här gäller för gravida

  • 1 oktober 2021
Samma regler gäller för alla gravida – det ska alltid göras individuella riskbedömningar av covid-19-smitta på jobbet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida gäller även nu när de allmänna restriktionerna har hävts.

Arbetsmiljöverket begär svar från regionerna om sprutor utan stickskydd

  • 30 september 2021
I somras fick Arbetsmiljöverket kännedom om att Region Skåne köpt in sprutor med kanyler utan integrerad skyddsfunktion för vaccineringen av covid-19. Myndigheten överväger att stoppa regionen från att använda sprutorna.

Det här gäller vid återgång till arbetsplatsen

  • 28 september 2021
Många arbetsplatser påverkas när coronarestriktionerna upphör den 29 september. Covid-19 är fortfarande en allvarlig smitta och en risk för den enskilda medarbetaren. Därför är det viktigt att arbetsgivare fortsatt håller sig uppdaterade om det lokala smittläget, riskbedömer och vidtar åtgärder f...

Förbud mot öppna bussdörrar tas bort

  • 24 september 2021
Arbetsmiljöverket upphäver förbud mot öppna framdörrar på bussar eftersom regeringen och Folkhälsomyndigheten lättar på coronarestriktionerna. Det innebär att framdörrarna kan öppnas igen för passagerare.
För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner.

Ökad ohälsa på svenska arbetsplatser 2020

  • 1 september 2021

Var tredje sysselsatt upplever hälsoproblem kopplade till arbetet enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Trötthet och värk i kroppen är de vanligaste besvären. För hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och långvarigt stillasittande är de vanligaste orsakerna. Särskilt ...

Bidrag till nationell strategi om psykisk ohälsa

  • 30 augusti 2021
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna ett underlag för en ny nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention. Arbetsmiljöverket är en av 25 myndigheter som deltar i uppdraget.
Transport är en av de branscher som är mest drabbade av dödsolyckor på jobbet

Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  • 25 augusti 2021

De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23 personer drabbats. Lastbilsförare är mest utsatta.