Nyhetsarkiv

Tillverkningsindustri snickeri (Fotograf: Mia Åkermark)

Föreskrifter om bult- och spikpistoler upphävs

  • 28 september 2016
Den 31 december 2016 upphävs föreskrifterna om bultpistoler (AFS 1984:2) och spikpistoler (AFS 1984:3). Numera finns produktkraven för dem i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).
Vicki Johansson, David Karlsson och Petra Svensson ingår i forskargruppen.

Kommuner granskas i forskningsprojekt

  • 27 september 2016
Hanterar kommuner tillsynskrav olika beroende på om könsmaktsordningen är stark eller svag och hur de ser på arbetsmiljöfrågor? Det ska Vicki Johansson och hennes forskarkollegor ta reda på.
Susanna Toivanen, foto: Håkan Lindgren

Forskning med fokus på mikroföretag i städbranschen

  • 21 september 2016
Ett tvådelat projekt med fokus på mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa. Det är vad Susanna Toivanen och hennes forskargrupp kommer att fokusera på fram till 2018.
Bild på en inspektörs knallgula insprktörsjacka med reflex och Arbetsmiljöverkets logotyp

25 miljoner extra till Arbetsmiljöverket 2017

  • 20 september 2016
I dag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Där föreslår de att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs med 25 miljoner kronor per år från och med 2017. Syftet är att myndigheten ska kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer.
Lärare undervisar i klassrum

Så hanterar du arbetsmiljöproblem i skolan

  • 14 september 2016
Nu har skolorna börjat igen och vi får in en hel del frågor om olika arbetsmiljöproblem i skollokaler.
Truckförare sträcker sig mot en hyllvägg i en industrilokal

Arbetsmiljöverket granskar bemanningsbranschen

  • 6 september 2016

Det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik. Främst är det unga bemanningsanställda män som råkar ut för skador. Nu ska Arbetsmiljöverket granska bemanningsbranschens förebyggande arbetsmi...

Svartkolnad hoverboard.

Så kan du minska riskerna med hoverboards

  • 1 september 2016
Arbetsmiljöverket har den senaste tiden uppmärksammat att flera hoverboards har fattat eld när dessa har laddats. Ove Sundin är handläggare Arbetsmiljöverket som jobbar med marknadskontroll av hoverboards.
Bild som visar postsortering

Fyra får forskningsbidrag under 2016–2018

  • 1 september 2016
Nu har Arbetsmiljöverket tagit beslut om vilka fyra projekt som får ett forskningsbidrag på tre miljoner var under åren 2016-2018. De utvalda projekten sträcker sig över olika discipliner och problemområden.
Kvinna och man pratar med sina kor

Mjältbrand: Riskbedömning viktigt vid närkontakt med smittade djur

  • 12 augusti 2016
Uppdatering 12 september 2016: Jordbruksverket har meddelat att mjältbrandsutbrottet nu är över.
Mast med massor av runda antenner sedd nerifrån

Nya föreskrifter om elektromagnetiska fält

  • 8 juli 2016
Sedan den 1 juli 2016 gäller nya föreskrifter om elektromagnetiska fält då AFS 2016:3 ersätter de tidigare föreskrifterna AFS 1987:2. Gränsvärdena i föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända omedelbara och övergående hälsoeffekter av elektromagnetiska fält under arbete.