En man serverar mat till en kund som bär på en bricka

Förebygg arbetsrelaterad stress

  • 17 september 2018
En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.
Höns i fabrik utfodras

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

  • 14 september 2018

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, menar forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva...

En gruppbild med personer som sammanträder runt ett bord

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

  • 5 september 2018

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på...

Bild på artiklar på en hemsida.

Ny webbplats samlar information om arbete och företagande i Sverige

  • 4 september 2018
Vilka regler gäller om man vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur funkar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya sajten workinginsweden.se ger svar på.

Skogsbränderna i Sverige

  • 18 juli 2018

Ytterligare 25 miljoner till Arbetsmiljöverket för att motverka sexuella trakasserier på arbetet

  • 6 juli 2018
För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att fördela 120 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, Skolverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Arbetsmiljöverket får 25 miljoner.

Statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

  • 5 juli 2018
Regeringen har beslutat en förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

  • 28 juni 2018
Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.

Nya uppdrag från regeringen till Arbetsmiljöverket

  • 27 juni 2018
Arbetsmiljöverket har fått nya uppdrag från regeringen.
elcykel

Elcyklar räknas som maskiner och ska vara CE-märkta

  • 18 juni 2018
En elcyklel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.