Debattartikel om Arbetsmiljöverkets arbete mot osund konkurrens

  • 14 maj 2018
Idag publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel signerad av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Du kan läsa artikeln här nedanför eller på Svenska Dagbladets webbplats.

Nya regler skyddar 1 miljon arbetstagare mot smitta

  • 8 maj 2018
Idag beslutade Arbetsmiljöverket om nya föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Föreskrifterna börjar gälla den 19 november i år. I samband med att de träder i kraft upphör de nuvarande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet att g...
Bild tagen ur grodperspektiv på en långtradare med tillsynes tyng last

Varje arbetsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet

  • 26 april 2018
Tänk dig att du säger hejdå till dina barn när du går till jobbet på morgonen. Och att det blir sista gången de ser dig eftersom jobbet blev orsaken till att du aldrig kom hem på kvällen.
Utmaningen - En film om den sjuka jobbstressen

Tvååriga regler mot stress och mobbning ökar intresset för arbetsmiljö

  • 23 april 2018
De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö har nu funnits i två år. Reglerna som varit omdebatterade har banat väg för att lyfta arbetsmiljöfrågor generellt sett, och mer specifikt frågor om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling på jobbet. Efterfrågan på de arbet...
Bild på kvinna med overall och skyddsutrustning i form av hörselskydd, ansiktsmask och skyddshandskar

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

  • 20 april 2018
En ny EU-förordning börjar gälla för personlig skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425.
Bild på ett trasigt glas

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

  • 10 april 2018

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

  • 5 april 2018
Radonhalter i bostäder och på arbetsplatser ska kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.
Bild på AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

  • 19 mars 2018
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som börjar att gälla den 21 augusti 2018.
Man med ansiktsmask bakom plastskydd

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

  • 12 mars 2018

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Jämställdhet fortsatt viktigt i Arbetsmiljöverkets inspektioner

  • 8 mars 2018
Frågor om genus och jämställdhet är numera en naturlig del i Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete. Möt två inspektörer som brinner för dessa frågor och som vill fortsätta utveckla arbetet. Stefan Lennartsson som jobbat länge på Arbetsmiljöverket och Jenny Bengtsson som är alldeles färsk.