Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020

  • 23 februari 2021
I dag publiceras Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

  • 22 februari 2021
Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam ...

Nya krav vid hudexponering för vissa mineraloljor

  • 20 februari 2021
Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor börjar gälla den 20 februari 2021.
Bild på insidan av en bilverkstad.

Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar

  • 17 februari 2021
Brister i arbetsmiljön hos sex av tio företag, personer som saknar rätt att arbeta i Sverige och som bor på sina arbetsplatser. Det blev resultatet av en ny myndighetsgemensam insats mot ett 80-tal bilverkstäder och annan bilservice.
Bild på storstadsvy med idel byggkranar in action.

Färre utländska arbetstagare utstationeras i Sverige

  • 12 februari 2021
Närmare 40 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och registrerades hos Arbetsmiljöverket under pandemiåret 2020. Det är en minskning med drygt 1 800 arbetstagare jämfört med året innan. Störst är nedgången i IT-branschen, medan byggföretagen är kvar på samma nivå.
Bild på flera inspektörer vid en byggarbetsplats.

Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin

  • 4 februari 2021
En ny myndighetsgemensam lägesrapport visar att arbetslivskriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem. Av myndigheternas kontroller framgår att brott mot skatte- och bidragsregler hänger nära samman med brister i arbetsmiljön och utnyttjande av människor. Oseriösa företag försöker skaffa...
Bild på en varselväst bakifrån med texten "tänk på avståndet!"

Så kan ni minska smittspridning på jobbet

  • 1 februari 2021
Allt fler anmäler att de har exponerats för, eller smittats av, covid-19 på arbetet. För att minska smittspridningen på arbetsplatser publicerar Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, information med stöd till arbetsgivarna under covid-19-pandemin.

Många svar på remissen om ny regelstruktur

  • 22 januari 2021
Den 30 december 2020 gick remisstiden ut för Arbetsmiljöverkets förslag till en ny regelstruktur för föreskrifter och allmänna råd. Drygt 100 remissinstanser har lämnat in svar med totalt cirka 5 000 synpunkter. Viktiga synpunkter som nu noggrant ska gås igenom och analyseras.

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet

  • 13 januari 2021
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Reviderade föreskriften Arbetsplatsens utformning träder i kraft

  • 22 december 2020
Den 1 januari träder de nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning i kraft. En av de viktigaste nyheterna är förtydligandet av kravet på att byggherrar, arkitekter och andra projektörer, samt byggarbetsmiljösamordnaren (Bas-P), ska ta hänsyn till arbetsmiljön i bruksskedet, alltså i den färd...