Att hålla avstånd till andra är den viktigaste faktorn för att minska smittspridningen av covid-19.

Brister i skolornas arbete mot smittspridning

 • 6 maj 2021

Arbetsmiljöverket inspekterar kommunala skolor och friskolor kopplat till pandemin. I nära hälften av inspektionerna som hittills är gjorda har myndigheten hittat brister i hanteringen av smittspridningen. Nu uppmanar Arbetsmiljöverket huvudmännen att vidta åtgärder för att minska risken att f...

Arbetsgivarens ansvar vid brist på sticksäkra produkter med integrerad skyddsfunktion

 • 29 april 2021
Arbetsmiljöverket har fått information om att det förekommer brist på stickskyddade produkter, främst kanyler som används i samband med vaccinationerna mot covid-19. Och har haft en dialog om situationen med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, samt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ny handbok om elsäkerhet i arbetslivet

 • 29 april 2021
Varje elolycka är en för mycket. Många orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Nu ger Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ut en gemensam handbok som ska hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för säkra arbeten.
Nationell kontrollinsats på byggen

Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen

 • 28 april 2021

Nära hälften av byggföretagen hade brister i arbetsmiljön. Det blev resultatet av ännu en myndighetsgemensam insats mot byggbranschen. Kontrollerna avslöjade även ett flertal personer som saknar rätt att arbeta i Sverige.

Två sjuksköterskor som vårdar en patient.

Fem år med OSA-föreskrifterna

 • 31 mars 2021

Arbetsmiljöverket har i drygt 5 300 inspektionsärenden använt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som infördes den 31 mars 2016. Reglerna kom till för att göra det enklare för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandl...

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

 • 26 mars 2021
Arbetsmiljöverket har påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt.
Pia Zätterström

Pandemin ställer nya krav på företagen, inte Arbetsmiljöverket

 • 18 mars 2021
Vår förtydligande information på vår hemsida har felaktigt tolkats som att arbetsgivaren behöver gå tillbaka i tiden och utreda händelser. Så är inte fallet.
Stor ökning av anmälda arbetssjukdomar inom vård, omsorg och sociala tjänster under 2020 på grund av covid-19-pandemin.

Dramatisk ökning av anmälda arbetssjukdomar 2020

 • 15 mars 2021

De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt, med 86 procent, under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt kvinnor inom vård och omsorg som har anmält att de blivit smittade och sjuka i covid-19. Det visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020

 • 23 februari 2021
I dag publiceras Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

 • 22 februari 2021
Arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador, det kan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam ...