En närbild på en man som utför bildskärmsarbete täcker ansiktet med händerna

Så klarar du värmeböljan på jobbet

  • 15 juli 2021
Just nu är det höga värmetemperaturer i hela landet. Samtidigt jobbar många hemifrån, ofta med sämre ventilation än på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan i sin tur orsaka besvär som huvudvärk, yrsel, irritation och illamående. Arbetsmiljöverket tipsar om hur du kan skapa en god arbetsmiljö när ...

Hälso- och sjukvården kan fortsätta använda ej CE-märkt personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19

  • 30 juni 2021
Personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd från Arbetsmiljöverket får fortsätta användas av hälso- och sjukvården till och med 1 juni 2022. Det är innebörden i nya ändringsföreskrifter som reglerar möjligheten att använda ej CE-märkt personlig skyddsutrustning under pandemin.

Information om beslut om stängda framdörrar/barriärskydd på bussar i linjetrafik

  • 23 juni 2021
Under nu rådande omständigheter kommer Arbetsmiljöverket inte ändra tidigare fattade beslut riktade till bussföretag. Detta gäller även om regeringens plan, om att lätta vissa restriktioner som berör resande och kollektivtrafik under sommaren genomförs.
Högre risk för unga att skadas på jobbet.

Arbetsolyckor vanligast bland unga

  • 17 juni 2021

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbet...

Tryckta regelböcker staplade på varandra

Hanteringen av remissynpunkter inne i slutfasen

  • 16 juni 2021
Hanteringen av synpunkterna på Arbetsmiljöverkets remiss om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur går nu in i slutfasen. Under våren har alla synpunkter noga analyserats och texterna har därefter justerats.

Brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet mot smitta

  • 15 juni 2021
Arbetsgivarna gör mycket för att begränsa smittspridningen på arbetsplatser. Dock får många av de inspekterade arbetsplatserna krav på förbättringar av arbetsmiljön i Arbetsmiljöverkets tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19.
Bild: Representanter för myndigheterna inspekterar gemensamt arbetsplatser för att komma åt arbetslivskriminaliteten

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet

  • 9 juni 2021
De senaste åren har arbetslivskriminalitet seglat upp som ett nytt begrepp i arbetslivet och fenomenet riskerar att öka i pandemins spår. För att motverka utvecklingen förstärker myndigheterna nu sina insatser och sitt samarbete.

Förlängt uppdrag om tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning mot covid-19

  • 4 juni 2021
Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 till och med 31 december 2021.
Bild från en geriatrisk avdelning på ett sjukhus. En kvinnlig sköterska i full skyddsmundering pysslar om en patient.

Alarmerande ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar

  • 2 juni 2021
I dag släpps Arbetsmiljöverkets officiella statistik över anmälda arbetsskador för 2020. Rapporten visar att de anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt under 2020, och framförallt inom vård och omsorg. Samtidigt är antalet anmälda arbetsolyckor och arbetsolyckor med dödlig utgång färre.

Föreskrifterna om arbetsanpassning träder i kraft 1 juni

  • 1 juni 2021
De nya föreskrifterna klargör vad arbetsgivaren ska göra när en arbetstagare har behov av arbetsanpassning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro och för att underlätta återgång i arbetet för arbetstagaren, efter sjukfrånvaro.