Bild från receptionen på Arbetsmiljöverkets lokaler på Lindhagensgatan 133 i Stockholm

Nu kan du prenumerera på vårt nya digitala nyhetsbrev

  • 12 september 2019
Är du intresserad av nyheter inom arbetsmiljöområdet? Vill du få reda på när det blir regeländringar eller få tips om hur du kan arbeta med arbetsmiljö – direkt i din mejl? Börja prenumerera på Arbetsmiljöverkets nyhetsbrev redan idag.

Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete

  • 2 september 2019
Nu gör vi på Arbetsmiljöverket för första gången en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete.

Nytt insynsråd för Arbetsmiljöverket

  • 26 augusti 2019
Regeringen har valt nya ledamöter till Arbetsmiljöverkets Insynsråd och vår generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har nu bjudit in dem till ett första möte den 30 oktober. Vid mötet som kommer de nya ledamöterna få en genomgång av Arbetsmiljöverkets verksamhet och aktuella frågor.

Dialogen är kärnan i bra arbetsmiljöarbete

  • 12 augusti 2019
Arbetsmiljöverket: Det finns vägledande material att tillgå
Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Nytt regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 8 juli 2019
Regeringen ger Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.
Kollage som visar de båda apparna, Buller och Ljus.

Buller- och ljusappen uppdaterade

  • 8 juli 2019
För ett par veckor sedan rullades uppdatering av bullerappen ut och förra veckan lanserades en ny version av ljusappen. Har du dem installerade på din telefon sedan tidigare så söker uppdateringarna upp din telefon och du klickar "Uppdatera".

Hur går det med nollvisionsarbetet?

  • 3 juli 2019
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem intervjuas i Almedalen om vårt nollvisionsarbete för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb. Du kan se intervjun här.

Nytt regeringsuppdrag om dödsolyckor

  • 20 juni 2019
Regeringen har idag gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet.
Lokalvårdare dammtorkar en stor kruka.

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

  • 19 juni 2019

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, nov 2018

En säkerhetskultur, där man vågar säga ifrån, räddar liv

  • 13 juni 2019
Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.