Bild på lastbil, buss och bilar körandes på motorväg (E4 Botkyrka)
Mobilitetspaketet – nya regler om utstationering inom vägtransportbranschen
  • 24 januari 2022
Bild på person och halt underlag
Förebygg halkolyckor i vinter
  • 21 januari 2022
Arbetet mot arbetslivskriminalitet brådskar
  • 19 januari 2022
Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 11 januari 2022
Ej CE-märkt personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 kan användas till sommaren 2022
  • 21 december 2021
Tryckta regelböcker staplade på varandra
Förlängd tidsplan för föreskrifter i en ny struktur
  • 17 december 2021
I samband med pandemin har en nästintill explosionsartad förändring skett bland konsumenterna och deras köpbeteende. Handeln har digitaliserats och den fysiska handeln sjunker.
Alarmerande brister inom e-handeln
  • 13 december 2021
Ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen redan vid projekteringen.
Uppdaterad projekteringschecklista för byggprocessens alla skeden
  • 8 december 2021
Bild på kvinna sittandes på en pall. Text som lyder - Var med och skapa fler odramatiska berättelser.
Kommunikation som uppmuntrar till arbetsmiljöarbete
  • 3 december 2021
Tre män står vid en trappa i en pappersmassafabrik
Certifieringskrav för pannoperatörer börjar gälla 1 december 2022
  • 1 december 2021