Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 25 september 2020
Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Förlängt uppdrag om tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning mot covid-19

  • 25 september 2020
Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 till 30 juni 2021.

Framtida utmaningar och möjligheter för arbetsmiljöfrågor

  • 24 september 2020
Hur möter vi hälso – och arbetsmiljörisker när nya sätt att arbeta uppstår på framtidens arbetsmarknad? Hur kan arbetsmiljömyndigheter i olika länder möta utmaningarna?
Skyddsutrustning mot coronavirus

Förbjudet att återanvända engångsvisir som personlig skyddsutrustning

  • 23 september 2020
Det är inte tillåtet att återanvända engångsvisir som personlig skyddsutrustning. Tillverkarens bruksanvisning anger hur och i vilket syfte en produkt kan användas.
Närbild på en gravid mage. Kvinnan håller sin hand på magen.

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen – försiktighetsprincipen ska råda

  • 18 september 2020
Gravida ska inte vårda covidpatienter. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett skyddsombuds begäran om åtgärder.
Internationella patientsäkerhetsdagens logo. En hand med två människor i.

Internationella patientsäkerhetsdagen

  • 17 september 2020
Den 17 september är det fokus på patientsäkerhet runt om i världen i en kampanj från WHO. Årets tema är att en säker och god arbetsmiljö för vårdpersonal är en förutsättning för patientsäkerhet. Som tillsynsmyndighet för arbetsmiljöfrågor vill Arbetsmiljöverket uppmärksamma dagen.
Händer som använder digitala redskap som ligger på ett skrivbord.

Arbetsmiljön vid hemarbete – ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • 25 augusti 2020
Just nu jobbar många hemifrån för att skydda yrkesgrupper som inte har möjlighet att göra det. För att få till en hälsosam arbetssituation vid långvarigt hemarbete krävs ett bra samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, där båda stöttar varandra för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö.

Felaktig information om Arbetsmiljöverket i medierna

  • 13 juli 2020
Förra veckan spred olika medier bilden att Arbetsmiljöverket utfärdat tillstånd för andningsskydd som inte lever upp till ställda krav. Inget kunde vara mer fel.

Endast CE-märkt eller personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd ska användas

  • 8 juli 2020
Endast personlig skyddsutrustning som är CE-märkt eller har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket är tillåtet att använda mot covid-19. Det finns nu tillräckligt med säker och kontrollerad personlig skyddsutrustning att få tag på. Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en...
Ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen redan vid projekteringen.

Nya skärpta regler för arbetsplatsen

  • 1 juli 2020

Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla och kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är en av nyheterna i Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter för hur arbetsplatser ska utformas. Dessutom skärps kraven på rörelseutrymme vid arbete som inn...