Falska inspektionsmeddelanden

  • 19 november 2019
Vi har nyligen fått information om att företagare har fått brev som påstås vara från Arbetsmiljöverket.

Så gör du för att undvika smitta när du arbetar

  • 19 november 2019
När man arbetar nära andra människor, till exempel på en förskola eller med personlig assistans, finns det risk att komma i kontakt med smittämnen, som bakterier och virus.
halsofarliga tcm3-42548

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

  • 6 november 2019

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet oly...

Ett par händer som skruvar

Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller

  • 1 november 2019

Den första november börjar nya uppdaterade regler att gälla för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma bela...

svetsare

Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet

  • 21 oktober 2019

Farliga ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner som minne eller förmåga till planering. Därför är det viktigt att fortsätta förebygga kända kemiska risker, men även se över de nya risker som kan uppstå när arbetslivet förändras. Det visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöv...

Bild på en handhållen maskin

Bristande riskbedömning orsakar olyckor med handhållna maskiner

  • 17 oktober 2019
En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning. Det är några av de faktorer som orsakar arbetsolyckor med handhållna maskiner, enligt de djupstudier som Arbetsmiljöverket gjort.

Uppblåsbara flytvästar har en allvarlig brist

  • 10 oktober 2019
Flera allvarliga olyckor har inträffat där flytvästar inte blåsts upp på grund av att gaspatronen gängats ur. Nu behöver samtliga flytvästar kontrolleras av dig som tillverkar, importerar eller på annat sätt tillhandahåller uppblåsbara flytvästar.

Dags att mäta radon på arbetsplatsen

  • 10 oktober 2019
Nu är det dags att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.

Nytt ställningstagande från Arbetsmiljöverket

  • 9 oktober 2019
Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Arbetsmiljöundersökningen 2019

  • 7 oktober 2019
Sedan 1989 har Statistiska Centralbyrån gjort undersökningar vartannat år om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv på uppdrag av Arbetsmiljöverket.