Bild på AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

  • 19 mars 2018
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som börjar att gälla den 21 augusti 2018.
Man med ansiktsmask bakom plastskydd

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

  • 12 mars 2018

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Jämställdhet fortsatt viktigt i Arbetsmiljöverkets inspektioner

  • 8 mars 2018
Frågor om genus och jämställdhet är numera en naturlig del i Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete. Möt två inspektörer som brinner för dessa frågor och som vill fortsätta utveckla arbetet. Stefan Lennartsson som jobbat länge på Arbetsmiljöverket och Jenny Bengtsson som är alldeles färsk.
kvinnajobbarpa ta g

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

  • 7 mars 2018

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Bild på en byggarbetare som skruvar med elektrisk skruvdragare.

Kraftig ökning av utstationerade 2017

  • 5 mars 2018
År 2017 kännetecknas av flera trendbrott i utstationeringsstatistiken. Främst genom den stadiga ökningen av anmälda utstationerade arbetstagare.
Två medarbetare inom restaurang

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

  • 7 februari 2018

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Förbjudet att använda Arbetsmiljöverkets logotyp

  • 31 januari 2018
Vi på Arbetsmiljöverket har fått reda på att vissa företag använder Arbetsmiljöverkets logotyp i olika sammanhang och i olika material. Detta är helt förbjudet. Syftet kan vara att ge sken av att man är certifierad eller godkänd av oss eller att man anser sig följa eller leva upp till våra regelv...

Del av Arbetsmiljöverkets huvudkontor utlokaliseras till Mölndal

  • 22 januari 2018
Idag, 22 januari, har regeringen offentliggjort att 25 årsarbetskrafter från Arbetsmiljöverkets huvudkontor ska utlokaliseras till Mölndal.

Informationsuppdraget om osund konkurrens

  • 17 januari 2018
Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att arbeta mot osund konkurrens. Vi genomför uppdraget dels genom myndighetsgemensam kontroll, dels genom informationsinsatser
Bild. Bild på truck i lagerlokal

Farlig arbetsmiljö upptäcktes vid inspektion av stor importfirma i Göteborg

  • 20 december 2017
Frysrum utan fungerande larm, skyddsräcken och trucktillstånd som saknas samt blockerade utrymningsvägar. Det är några exempel på riskfylld arbetsmiljö som nyligen framkom under en myndighetsgemensam insats mot en stor importfirma av asiatiska matvaror i Göteborg.