Att hyra ut och hyra in personal – det gemensamma arbetsmiljöansvaret

Arbetsmiljöansvaret är gemensamt för bemanningsföretaget och kundföretaget – ett ansvar som inte kan förhandlas bort.

Fyra personer som lägger pussel tillsammans.

Inom det gemensamma arbetsmiljöansvaret ingår speciella ansvarsområden där båda parter måste samverka för att den bemanningsanställda ska ha en säker arbetsmiljö – innan, under och efter en uthyrningsperiod. Nära 1,6 procent av Sveriges anställda sysselsätts via ett bemanningsföretag.

Att arbeta som inhyrd personal på olika arbetsplatser kan erbjuda flera möjligheter till utveckling. Men alla arbetsplatser har sin egen unika kultur med speciella risker. Det är därför viktigt att arbetsmiljön är säkrad för den som kommer till ett nytt kundföretag, framför allt för att de inte ska skada sig men även för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Arbetsmiljöansvaret är gemensamt för bemanningsföretaget och kundföretaget – ett ansvar som inte kan förhandlas bort. Bemanningsföretaget är arbetsgivare med ansvar för sin personal och vilka arbeten de hyrs ut till. Kundföretaget är arbetsledare och ska se till det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö.

Det gemensamma arbetsmiljöansvaret är ett kontinuerligt arbete som bygger på ett gott samarbete. Det är därför viktigt att ni känner till era skyldigheter.

Slutrapport - Tillsyn inom bemanningsbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster 

Se filmen om ert gemensamma arbetsmiljöansvar

Beställ broschyren "En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd"

Framsida broschyr bemanningsanställda
I den här broschyren kan du läsa om hur du som är bemanningsanställd kan få en säkrare arbetsdag.Till exempel om vem som ansvarar för din arbetsmiljö och vad en bra introduktion ska innehålla.
En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (ADI 710), broschyr

Relaterad information

Senast uppdaterad 2023-07-06