Se samtliga föreskrifter

Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter

Föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv. De innebär att det finns gränsvärden för optisk strålning och krav på att arbetsgivaren ska utbilda sin personal samt analysera och dokumentera den strålning de utsätts för.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 gjordes en mindre ändring av 12 § som handlar om medicinska kontroller.

Omslagsbild: AFS
Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter

Föreskrifterna är framtagna för att skydda arbetstagare mot hälso- och säkerhetsrisker som kan uppstå när man utsätts för konstgjord optisk strålning under arbete.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

EU-guide till artificiell optisk strålning

EU-Guide om optisk strålning (Svenska)
Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2006/25/EG (Artificiell optisk strålning)

EU-guide om optisk strålning, pdf, öppnas i nytt fönster

EU-Guide om optisk strålning (In English).
A Non-Binding Guide to the Artificial Optical Radiation Directive 2006/25/EC

A non Binding Guide to the Artificial Optical Radiation, pdf, opens in new window

Senast uppdaterad 2019-08-20