Se samtliga föreskrifter

Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter

Föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv. De innebär att det finns gränsvärden för optisk strålning och krav på att arbetsgivaren ska utbilda sin personal samt analysera och dokumentera den strålning de utsätts för.

Föreskrifterna ändrades den 1 november 2019

Den 1 november 2019 gjordes en mindre ändring av 12 § som handlar om medicinska kontroller.

Omslagsbild: AFS
Artificiell optisk strålning (AFS 2009:7), föreskrifter

Föreskrifterna är framtagna för att skydda arbetstagare mot hälso- och säkerhetsrisker som kan uppstå när man utsätts för konstgjord optisk strålning under arbete.

Ny regelstruktur 1 januari 2025

Den 1 januari 2025 ersätts denna författning av föreskrifter i en ny struktur. Vi har sorterat om alla paragrafer i våra nuvarande 67 föreskrifter in i 15 nya föreskrifter. Du kan redan nu ta del av de nya föreskrifterna på webbplatsen.

Beslutade föreskrifter som träder i kraft 2025

Om du vill veta vilken paragraf som kommer att ersätta vilken i den nya strukturen hittar du svaret i vår paragrafnyckel.

Paragrafnyckeln

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2019:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:7 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2024-05-03